Assemblin Norge samlade branschen för diskussion om miljövarudeklarationer

Flera av VS-branschens största norska importörer och tillverkare var representerade när Assemblin Norge och grossisten Heidenreich bjöd in till ett seminarium om miljövarudeklarationer (EPD) i slutet av oktober. I Norge har utvecklingen inom EPD kommit långt, och Assemblin Norge är mycket aktiva i frågan.

Erbjudande
Plats

En miljövarudeklaration är ett verifierat dokument som beskriver en produkts eller tjänsts miljöprofil – under hela dess livscykel, från råvaruutvinning till installation och användning. EPD-systemet är ett internationellt program, som i Norge hanteras av EPD Norge.

Dokumentationen ger klimat- och miljöinformation om produkterna, dokumenterar klimat- och miljökrav i entreprenader och är inte minst ett viktigt underlag för växthusgasberäkningarna i byggprojekt.

Viktigt att komma igång med EPD

Bengt Johnsen, HMS-chef Assemblin Norge, betonade på konferensen att förväntningarna på leverantörerna i första hand handlar om att starta dialogen och komma igång med arbetet.

– Av de många tusen produkterna i Assemblins kataloger har vi till en början valt att koncentrera oss på de 50 vanligaste och mest använda. Här kräver vi nu att de ska levereras med EPD-dokumentation. För att göra jobbet enklare för tillverkarna berättar vi även vilka specifika värden vi vill ha dokumenterade. Detta gäller i synnerhet det så kallade GWP-värdet (Global Warming Potential). Det här ska vara ett genomförbart uppdrag, men ändå ett stort steg i rätt riktning, sa Johnsen.

Intresset för EPD ökar i branschen

Assemblin Norge har jobbat med frågan i över 10 år och märker nu att allt fler kunder, bland annat byggentreprenörer, efterfrågar den här typen av dokumentation.

Geir Nygaard är inköpschef på Assemblin Norge:

– Kravet från våra uppdragsgivare att leverera miljödokumentation för de produkter vi använder ökar bara i styrka. Vi gör vad vi kan för att tillhandahålla allt vi efterfrågas, men det här är inte ett jobb vi kan göra ensamma. Vi är helt beroende av att tillverkarna och importörerna förstår allvaret och gör sin del av jobbet.

Standardiserad och digital dokumentation

Geir Nygaard betonade vikten av att EPD-dokumentationen är standardiserad och digital, så att den enkelt kan återanvändas och hämtas in i andra system.

– För oss är dokumentation en stor och viktig del av leveransen. Vi betraktar inte varorna som levererade förrän detta är i ordning. Och dokumentationen måste vara standardiserad och digital, säger han.

Så jobbar Assemblin i frågan

I Sverige har branschen inte kommit lika långt med miljövarudeklarationer som i Norge, men i Assemblins koncerngemensamma hållbarhetskommitté följer samtliga affärsområden frågan noggrant.

Läs mer