Assemblin förlänger serviceavtal med Avinor på Gardermoen

Avinor har tecknat nytt ramavtal med Assemblin avseende underhåll av VS-installationer på Gardermoen, Oslo flygplats. Avtalet löper på två år med option på förlängning i maximalt ytterligare sex år vilket skulle motsvara ett beräknat totalt kontraktsvärde på 40 - 60 MNOK.

Erbjudande
Plats

Sedan fem år tillbaka har Assemblin haft ett ramavtal med Avinor avseende service och underhåll av VS-installationer på Gardermoen. Efter avslutad avtalsperid har avtalet konkurrensutsatts, och Assemblin har därefter fått förnyat förtroende i två år med option på förlängning i ytterligare två + två + två år.

–  Vi har fått bra återkoppling på vår tidigare leverans och våra kompetenta medarbetare, vilket har bidragit till förlängningen. Avinor är en god och säker uppdragsgivare, och detta ramavtal är ett av våra största serviceavtal. Vi är därför mycket glada över det förnyade förtroendet, säger filialchef Torgny Volden på Assemblins serviceverksamhet i Norge.

Under den tidigare avtalsperioden hade vi i genomsnitt fyra till fem montörer som arbetade på flygplatsen. Verksamheten reducerades något under corona-nedstängningen, men periodvis har upp till femton personer arbetar med att utföra både löpande underhåll och mindre projekt.

För mer information, kontakta:

Torkil Skancke Hansen, vd och affärsområdeschef Assemblin Norge, torkil.hansen@assemblin.no, +47 97 57 75 54

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 6 300 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.