Assemblin växer inom kylteknik genom förvärv av Örestadskyl

Assemblin stärker sin kompetens inom kylteknik genom förvärv av Örestadskyl med verksamhet i södra Sverige.

Örestadskyl etablerades 1995 och har hög kompetens inom kyl-, frys- och värmepumpteknik och specialkompetens inom energiåtervinning. Bolaget, som har kontor i Malmö och Löddeköpinge, arbetar främst med konstruktion, installation, service, köldmediahantering och energibesparingsprojekt. Bland kunderna finns främst större fastighetsbolag. Årsomsättningen uppgår till cirka 30 MSEK men Assemblin bedömer tillväxtpotentialen som stor.

– Klimatomställningen driver efterfrågan på kvalificerade, miljöeffektiva kyllösningar. Örestadskyl har ett gott rykte på marknaden och kompletterar den kylverksamhet vi har i Assemblin idag på ett bra sätt. Sedan tidigare har vi också goda erfarenheter av samverkan mellan kylservice och ventilationsservice, som genererar affärer åt varandra. Tillsammans kan vi stärka vårt gemensamma erbjudande inom kyla, till exempel med energiåtgärder för kylanläggningar där vi tar ansvar för helheten, säger Håkan Ekvall, vd och affärsområdeschef för Assemblin Ventilation.

Affären träder i kraft omgående.

– Vi har haft en bra tillväxt och är stolta över den verksamhet vi har byggt upp, men bedömer att vi har bättre möjligheter att fortsätta utvecklas tillsammans med Assemblin. Vi känner varandra sedan tidigare och vet att vi har samma höga ambition när det gäller kvalitet och genomförande. Gemensamt kommer vi att kunna utveckla både personal och verksamhet, och våra respektive kunder kommer att gynnas genom ett starkare och mer komplett erbjudande, säger Johan Christiansson och Peter Carlsson, huvudägare i Örestadkyl.

För mer information, kontakta:

Håkan Ekvall, vd och affärsområdeschef på Assemblin Ventilation, hakan.ekvall@assemblin.se, 010-452 72 63

Johan Christiansson, vd Örestadskyl, jc@orestadskyl.se, 070-874 93 10

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, 070-600 73 21