Assemblin installerar moderna och hållbara el- och teleinstallationer i Nordens högsta kontorshus

Assemblin har fått i uppdrag av Skanska att ansvara för elinstallationerna i Citygate, som ska bli ett nytt landmärke i Göteborg med stort fokus på hållbarhet. Uppdraget uppskattas vara värt drygt 90 MSEK och löper fram till mitten av 2022.

Med sina 42 000 kvm ytor fördelat på 36 våningar och 144 meter kommer Citygate att bli Nordens högsta kontorshus som byggs med en tydlig hållbarhetsprofil, inte minst inom miljöområdet. Det innebär bland annat att byggnaden ska projekteras och utföras så att den uppfyller kriterierna för certifiering enligt LEED samt WELL. Assembins uppdragsgivare är Skanska och entreprenaden är upphandlad i samverkansform. 

Citygate är också en byggnad som också utmärks av social hållbarhet. Redan i planeringsstadiet utvecklade Skanska tillsammans med Göteborgs stad en agenda för Citygate i syfte att göra Göteborg till en bättre och mer jämlik stad.

– Vårt uppdrag blir att i nära samverkan med Skanska planera, utforma och installera all el- och teleteknik anpassat till en modern, flexibel och hållbar kontorsfastighet. Citygate är på många sätt en nyskapande fastighet och vi ser fram mot att få bidra till att förverkliga den spännande visionen för Citygate, kommenterar Filip Eriksson, regionchef på Assemblin El. 

Projektet kommer att sysselsätta upp till 35 personer under installationsfasen.

– Vi är otroligt glada över detta nya uppdrag. Den här typen av samverkansavtal innebär ett nära, öppet, förtroendefullt och ansvarsfullt samarbete mellan berörda parter. Assemblin är idag ett av Nordens ledande installationsbolag, och vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för dessa uppdrag, säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef för Assemblin El.

Läs mer om Citygate här.

För mer information, kontakta:

Filip Eriksson, regionchef på Assemblin El, filip.eriksson@assemblin.se, +46 10 472 47 85

Åsvor Brynnel, kommunikationschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21