Assemblin installerar avancerad elutrustning på ESS

Assemblins pågående uppdrag för ESS, det sameuropeiska forskningscentret som nu uppförs utanför Lund, har utökats med fler elarbeten. Det handlar om installation av avancerad elutrustning i anläggningens 537 meter långa acceleratortunnel.

I denna etapp har Assemblin El fått ett tillkommande arbete på ESS via Skanska, med att göra elinstallationer i de första 50 metrarna av tunneln, för de avancerade acceleratorkomponenter som i samverkan ska starta och rikta in den protonstråle som i slutet av tunneln ska ha uppnått en hastighet motsvarande 96 procent av ljusets.

Arbetet inleddes i början av 2019 med förberedande arbeten. I september påbörjades dragning av 130 000 meter kabel som även ska förses med kontakter i båda ändar. För installationen av en enda av de flera meter långa acceleratordelarna krävs omkring 400 kablar och 150 olika givare.

– Totalt handlar det om drygt 2 600 signalkablar för styrning och övervakning av maskinerna. Samtliga kabeländar ska förses med kontakter av typen D-Sub, koaxial eller andra för ändamålet specialkontaktdon samt naturligtvis testas, berättar Rolf Grahl, projektledare Assemblin El i Malmö.

Under hösten har sex personer varit engagerade i arbetet. När kontakteringen nu påbörjas ökar arbetsstyrkan till omkring tolv personer. Arbetet ska vara klart till sommaren 2020.

– Utrustningen vi ska installera är extremt känslig så det finns inget utrymme för misstag. Val av kablar och kontakter som klarar av kraven, bland annat att motstå joniserande strålning som uppstår i accelerationsprocessen, blir helt central. Och att göra en sådan installation i en industriell miljö är unikt, säger Rolf Grahl.

ESS, European Spallation Source, är enkelt uttryckt ett gigantiskt mikroskop som istället för ljus använder neutroner. Assemblin har sedan tidigare tilldelats ett övergripande ansvar för installationsdelarna inom el, brandlarm och ventilation.

För mer information, kontakta:

Christian Johansson, projektchef Assemblin El, Malmö, christian.johansson@assemblin.se, 010 472 69 55

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, 070 600 73 21