Assemblin accelererar transformationen mot framtidens fastighetstekniska lösningar genom förvärv av Fidelix

Assemblin förstärker sin kompetens inom fastighetsautomationsområdet genom förvärv av Fidelix-koncernen (”Fidelix”), som har en årsomsättning på drygt 540 MSEK och 360 medarbetare. Förvärvet innebär en förbättrad förmåga för Assemblin att möta framtidens behov av klimatsmarta, effektiva installationslösningar och stärker Assemblins position på den finska marknaden.

Erbjudande
Plats

Fidelix grundades i Finland 2002 och har sedan dess utvecklats till att bli en av de främsta aktörerna i Norden inom klimatsmart fastighetsautomation och styrning av inomhusklimat. Med missionen att skapa smarta byggnader för en bättre framtid har bolaget utvecklat ett antal marknadsledande produkter och kundlösningar som de säljer, installerar och förvaltar i Finland och Sverige.

– Hela byggsektorn är i förändring, och vi har för avsikt att aktivt delta i den transformation som nu sker. Fidelix har spetskompetens som stärker och kompletterar Assemblins erbjudande och accelererar vår utvecklingsresa. Detta förvärv är helt i linje med vårt strategiska fokus på teknologier och digitala system som bidrar till smarta och hållbara installationslösningar. Det känns därför otroligt roligt att kunna välkomna Fidelix medarbetare, kunder och leverantörer till Assemblinkoncernen, säger Mats Johansson, vd och koncernchef på Assemblin.

Fidelix verksamheten präglas av entreprenörskap, hög kompetens och stor innovations- och digitaliseringsgrad, inte minst genom cloud-, IMD- och IoT-lösningar. Bolaget har också en omfattande installations- och serviceverksamhet men säljer också fristående kundlösningar. Bland Fidelix paketerade tjänster kan nämnas BMS-systemen Fidelix och Larmia samt EcoGuard, som är ett system för individuell mätning av media utvecklat främst för flerbostadshus. Systemlösningarna finns idag installerade i stora delar av det finska och svenska fastighetsbeståndet.

– Vi är mycket stolta över den verksamhet och de tjänster vi har utvecklat och det är positivt att vi nu blir en del av en växande koncern med höga ambitioner. Vi kan konstatera att vi delar samma framtidsvision och krav på kvalitet, hållbarhet och effektivitet. Denna transaktion är bra för båda parter, och jag ser fram mot en gemensam framtid, säger Tero Kosunen, vd och koncernchef på Fidelix.

Förvärvet innebär även att Assemblin får en starkare position på den finska installationsmarknaden. Fidelix blir ett eget affärsområde i Assemblin. Finansieringen av förvärvet säkras genom en kombination av belåning och tillskott av eget kapital, vilket visar Tritons fortsatta engagemang i Assemblins tillväxtresa. Transaktionen är villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande.

För mer information, kontakta:

Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin, mats.e.johansson@assemblin.se, +46 10 475 39 60

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Tero Kosunen, vd och koncernchef på Fidelix, tero.kosunen@fidelix.fi, +358 50 444 12 00

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Om Fidelix

Fidelix gör byggnader smarta. Vår höga teknikkompetens resulterar i lösningar som optimerar en byggnads energikostnad, inomhusklimat och driftkostnad. Våra produkter utvecklas, testas och används dagligen i utmanande och extrema klimatförhållanden i Norden och bidrar positivt till välbefinnandet för över en miljon människor. Läs mer på fidelix.se