Susanne Ekblom ny styrelseledamot i Assemblin

Vid den ordinarie bolagsstämman den 15 april 2019 valdes Susanne Ekblom in som ny styrelseledamot i Assemblin.

Susanne Ekblom (född 1966) är idag verksam som vd och koncernchef på Vectura Fastigheter AB, och har tidigare arbetat som CFO på Investor AB, CFO på SVT och har även arbetat inom Scaniakoncernen i olika positioner. Susanne Ekblom, som är oberoende av såväl ägarna som bolaget, har också utsetts till ordförande i Assemblins revisionskommitté.

– Susanne blir en bra komplettering till vår styrelse, inte minst genom sin CFO-bakgrund. Vi ser mycket fram emot att ta del av hennes erfarenheter och kunskaper, säger Mats Wäppling, styrelseordförande i Assemblin.

Efter förändringarna består Assemblins styrelse av sex ledamöter: Mats Wäppling (ordförande), Susanne Ekblom, Leif Gustafsson, Mats Jönsson, Young Kim och Anders Thulin.

– Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att arbeta med Assemblin. Bolaget är inne i ett spännande skede och jag ser fram mot att tillsammans med den övriga styrelsen och koncernledningen fortsätta utveckla verksamheten, säger Susanne Ekblom.

För mer information kontakta: 

Styrelsens ordförande Mats Wäppling, 070-645 03 21.

Om Assemblinkoncernen

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.

Vi har en omsättning på drygt 8,2 miljarder kronor och cirka 5 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden.

Läs mer på assemblin.se.