Ledningsförändringar i Assemblin Finland

Vesa Harju har utsetts till ny chef för energiverksamheten i Assemblins finska verksamhet och tar plats i finska ledningsgruppen.

Erbjudande
Plats

Vesa Harju, civilingenjör född 1985, har en gedigen erfarenhet och stor kompetens inom energieffektivitet och livscykeltjänster. Han har tidigare arbetat som energiexpert hos Empower Oy, Siemens Osakeyhtiö och LeaseGreen Suomi Oy inom design, försäljning och utveckling. Han har också tidigare arbetat på Assemblin och väljer nu att komma tillbaka som affärsenhetschef. 

– Jag är en av grundarna av Assemblins enhet för energieffektivitet och livscykeltjänster och har medverkat vid utvecklingen av våra affärs- och driftsmodeller. När den här tjänsten blev ledig var beslutet att återvända till Assemblin enkelt. Verksamhetens enorma potential, höga kompetens och härliga atmosfär i enheten var helt avgörande, kommenterar Vesa Harju.

Harju började på Assemblin den 13 augusti och ersätter Isto Hietanen, som har lämnat bolaget.

– Jag är mycket glad över att en talang som Vesa Harju väljer att komma tillbaka till Assemblin. Han har heltäckande kunskap inom energieffektivitet och är en god ledare, och kommer att kunna utveckla vår framgångsrika energiverksamhet ytterligare, kommenterar Magnus Eriksson, chef för affärsområde Assemblin Finland.

Vesa Harju anser att installationsbranschen, och särskilt Assemblin, har en stor tillväxtpotential – särskilt inom energisektorn.

– Assemblin erbjuder något som ingen annan kan erbjuda: en spargaranti och de bästa experterna. Här finns dokumenterad erfarenhet och kunskap om alla tekniska system för en byggnads hela livscykel under ett tak. Jag ser fram mot att bidra till att utveckla verksamheten och Assemblin vidare, säger Vesa Harju.

För mer information

Magnus Eriksson, vd och affärsområdeschef Assemblin Oy, magnus.eriksson@assemblin.fi, +358 50 568 99 00

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se