Fortsatt tillväxt och kraftig lönsamhetsförbättring

2018 var ännu ett år med lönsam tillväxt för Assemblin. Omsättningen ökade med 8,8 procent och den justerade rörelsemarginalen stärktes från 3 till 4,5 procent.

Erbjudande
Plats

Installationsmarknaden var under 2018 alltjämt stark. Den avmattning som skett på bostadsmarknaden i vissa större städer motverkades till stora delar av fortsatt ökade offentliga investeringar i infrastrukturprojekt, skolor och sjukhus. Orderingången för under 2018 var därför fortsatt hög och orderstocken ökade med 12 procent jämfört med föregående årsskifte.

– Vi har nu nått en lönsamhetsnivå som känns försvarbar, även om vi fortfarande har en bit kvar till våra långsiktiga målsättningar. Under 2018 har vi lagt mycket kraft på att slutföra bygget av vår gemensamma identitet och framtidsinriktningar. Vi går in i 2019 med en stabil verksamhet och en gemensam färdplan med målsättningen att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt, kommenterar Mats Johansson, vd och koncernchef för Assemblin.

Året i korthet

  • Omsättningen ökade till 8 885 (8 169) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 8,8 procent varav 7,8 procent var organisk.
  • Justerad EBITA ökade med 63 procent och uppgick till 399 (245) MSEK. Den justerade EBITA-marginalen ökade från 3,0 till 4,5 procent.
  • EBITA uppgick till 415 (203) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 172,4 (25) MSEK.
  • Orderstocken ökade med 12 procent till 6 971 (6 223) MSEK. Orderingången uppgick till 9 459 (9 899) MSEK.
  • Under året genomfördes förvärv av fem installationsbolag i Sverige, Norge och Finland som tillsammans motsvarar en årsomsättning på 300 MSEK.
  • I maj tillträdde Mats Johansson som ny koncernchef.

För mer detaljer, se bilagan Årsrapport 2018.

För frågor kring rapporten, kontakta CFO Philip Carlsson (philip.carlsson@assemblin.se eller +46 10 475 39 50). För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta koncernchef Mats Johansson (mats.e.johansson@assemblin.se eller +46 10 475 39 60) eller Kommunikations- och hållbarhetsdirektör Åsvor Brynnel (asvor.brynnel@assemblin.se eller +46 10 475 39 48).

Om Assemblinkoncernen

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.

Vi har en omsättning på drygt 8,9 miljarder kronor och cirka 5 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden.

Läs mer på assemblin.se.