Assemblin sätter egen säkerhetsstandard

Många av våra arbetsplatser är farliga miljöer. Därför lägger vi på Assemblin stor vikt vid arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Vi arbetar säkert – eller inte alls.

I byggbranschen är det vanligt att underentreprenörer, som installations- och serviceföretag, anpassar sig efter uppdragsgivarens arbetsmiljökrav. Det innebär att säkerhetsnivån varierar från projekt till projekt.

Som ett av Nordens största installations- och serviceföretag vill vi på Assemblin dock sätta vår egen standard. På så sätt kan våra medarbetare känna sig trygga med att vi månar om deras trygghet – oavsett uppdragsgivare.

– Vi arbetar säkert eller inte alls. Det är självklart för mig, och måste vara det för oss alla i alla situationer, oberoende av omständigheterna. Som arbetsgivare måste vi sätta vår egen nivå och standard. Det är vi skyldiga våra medarbetare, säger Mats Johansson, koncernchef och vd på Assemblin.

Koncerngemensam Hälso- och säkerhetsvecka

Den 6-10 maj genomförs Assemblin Hälso- och säkerhetsvecka på alla Assemblins orter i Sverige, Norge och Finland. Veckans syfte är att höja medvetenheten kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet och att hitta nya sätt att arbeta förebyggande med dessa frågor.

Aktiviteterna anpassas efter varje filials behov och önskemål och består bland annat av skyddsronder, utbildningar, riskbedömningar, krisövningar, workshops och mycket annat.

– Vår Hälso- och säkerhetsvecka är årets viktigaste vecka. Då fokuserar vi fullt ut på vår arbetsmiljö och påminner varandra om att arbeta säkert. Vi har ett systematiskt arbetssätt med bra verktyg och hjälpmedel som hjälper oss att göra rätt, men utan rätt inställning och attityd gentemot säkerhet kommer vi ingenstans, säger Mats Johansson.

För mer information kontakta

Mats Johansson, koncernchef och vd Assemblin, mats.e.johansson@assemblin.se, 010-475 39 60. 

Om Assemblinkoncernen

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.

Vi har en omsättning på drygt 8,2 miljarder kronor och cirka 5 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden.

Läs mer på assemblin.se.