Stort ansvar för Assemblin när sameuropeisk forskningsanläggning byggs i Skåne

Assemblin utför även den andra installationsetappen i det sameuropeiska forskningscentret European Spallation Source (ESS) i Lund. Skanska är huvudentreprenör och har tilldelat Assemblin stora delar av installationerna.

I jordbrukslandskapet strax nordost om Lund växer sedan 2014 en unik skapelse fram – den flervetenskapliga forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS). ESS är enkelt uttryckt ett gigantiskt mikroskop som istället för ljus använder sig av neutroner. Ett prestigeprojekt för Sverige men även för Skanska, som fick uppdraget att bygga anläggningen, och för Assemblin, som gavs ett övergripande ansvar för installationsdelarna inom el, brandlarm och ventilation.

I genomförandet har Assemblins uppdrag vuxit med ansvar även för kvalitet, miljö och tidplanering för samtliga installationer i projektet. Anläggningen kommer att bidra till ökad förståelse för hur material och processer fungerar.

Forskningsmöjligheterna finns inom en mängd olika forskningsområden, bland dem arkeologi, materialkemi, energiforskning och livsvetenskaper.

Specialanpassat installationsmaterial

– Det här är ett prestigeuppdrag för Assemblin och dessutom ett utmanande projekt, säger Jonas Magnusson, marknadschef på Assemblin El.

– Komplexiteten finns i flera delar, inte minst i konstruktionen av byggnaderna. Bland annat ställer Strålsäkerhetsmyndigheten krav på att de jordbävningssäkras, förklarar Jonas.

På grund av projektets unika karaktär är en annan utmaning att det inte finns något motsvarande bygge att granska och lära av. Därför krävs ett flexibelt förhållningssätt och en beredskap att justera och göra om. Något som också blivit nödvändigt.

– Det är ett faktum att byggnaderna i några fall har ändrat skepnad vilket ibland krävt förändringar även efter att de färdigställts, berättar Jonas Magnusson.

Mjuka värden i fokus

Projektet är indelat i flera kontraktsdelar. Första delen omfattade den 537 meter långa acceleratortunneln med tillhörande byggnader. I den andra ska den så kallade målbyggnaden och instrumentstationerna uppföras. Något som ska vara klart under våren 2020.

Assemblins uppdrag sträcker sig över entreprenaddelarna och omfattar stöd i projektering samt installation av elkraft, belysning, jordning, brandlarm samt ventilation till ett sammanlagt värde av omkring 400 miljoner kronor.

– Speciellt för det här jobbet är att vi tillsammans med våra leverantörer har tagit fram nytt specialanpassat installationsmaterial eftersom miljön där de ska monteras ställer särskilda krav. Bland annat handlar det om utrymmen med joniserande strålning, säger Jonas Magnusson.

Valet av Assemblin gjordes av Skanska efter ett omfattande utvärderingsarbete. Utöver rent affärsmässiga krav tillmättes förmågan att även leverera mjuka värden hög betydelse.

Förebild för svensk byggindustri

– En övergripande vision för projektet är att samarbetsformen ska bli en förebild för svensk byggindustri vad gäller samverkan, berättar Mats Norén, inköpsansvarig på Skanska.

Det innebär en projektorganisation med delat ledarskap och präglad av öppenhet, delaktighet, gemensamma mål och värderingar.

– Den här samarbetsformen är riktigt effektiv när alla inblandade bidrar med ett gemensamt engagemang och det är något som Assemblin har visat både inför och under arbetet, konstaterar Magnus Jakobsson, ESS, biträdande projektchef för byggprojektet.

När arbetet nu gått in i den andra och avslutande entreprenaddelen så kan en stor del av projektet utvärderas.

– Det känns bra att konstatera att det fungerar fullt ut och att vi och vår kund fått tillgång till Assemblins spetskompetens redan från ett tidigt skede, säger Mats Norén och fortsätter. De tekniska lösningar som arbetas fram utformas med starka influenser av Assemblin. De är på en teknisk hög nivå och effektiva i sin produktion. 

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 8 miljarder kronor och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Vill du veta mer? Läs mer på assemblin.com 

 

Se vår film om uppdraget