Assemblin totalentreprenör vid omvandling av industrifastighet

Kvarteret Fabriken i Skellefteå ska omvandlas från industrilokaler till en byggnad som passar såväl kontorsanställda som bussar och utryckningsfordon. Assemblin har fått uppdraget att vara totalentreprenör för alla installationer i samband med ombyggnaden av den 19 000 kvadratmeter stora fastigheten.

Skellefteå kommuns industrifastighetsbolag (Fastighets AB Polaris) förvärvade lokalerna för två år sedan. Nu ska fastigheten byggas om för att inrymma kommunens förvaltning inom samhällsbyggnad tillsammans med bland annat Räddningstjänsten och Skellefteåbuss. Den omvandlade byggnaden kommer med tanke på sin bakgrund och kvartersbeteckning att döpas till ”Fabriken”.

Totalåtagande för Assemblin

Huvudentreprenören Fastec har upphandlat Assemblin som totalentreprenör för alla installationer.

– Det är mycket glädjande att vi fått förtroendet att ansvara för både projektering och installation gällande ventilation, VS, sprinkler, el och styrsystem i detta spännande projekt, säger Petter Grafström, regionchef inom VS och ventilation på Assemblin. Sammantaget uppgår Assemblins order till 60-70 mkr.

”Fördel att Assemblin täcker alla områden”

Ulf Karlsson, projektchef på huvudentreprenören Fastec, framhåller två skäl till att man valt Assemblin som huvudentreprenör för alla installationsarbeten i projektet:

– Dels har vi jobbat en hel del med Assemblin tidigare och är mycket nöjda med de samarbetena. Dels är det en stor fördel att Assemblin med hög kvalitet täcker VS, ventilation och el. Det betyder att vi får en bra samordning för alla installationsarbeten både i projektering och på plats under produktionen. Vi behöver bara prata med en aktör.

Olika behov i stor lokal

– En utmaning är att denna väldiga industrilokal nu ska omvandlas till flera olika kontors- och verksamhetslokaler med olika behov, säger Petter Grafström.

I kontorsdelarna ska det vara rätt inneklimat och belysning för administrativt arbete. Medan det i intilliggande lokaler ska vara rätt förutsättningar för hantering och skötsel av ett stort antal fordon i form av bland annat bussar och utryckningsfordon. En speciell omständighet är att brandbilarna snabbt ska kunna fyllas med stora volymer av vatten. Spolhallarna för fordon ställer speciella krav på både vattenhantering och ventilation.

Eftersom byggnaden är så stor krävs cirka 20 ventilationssystem, fyra vattenserviser samt fyra fjärrvärmecentraler för uppvärmningen.

All el byts ut

– Vi kommer att byta ut och komplettera all el under ombyggnaden, konstaterar Christer Karlsson, t.f. regionchef El på Assemblin.

– Högspänningen byts ut och det blir nya ställverk. I Räddningstjänstens lokaler ordnas reservkraft. Det blir helt nya elinstallationer i alla delar av byggnaden, inklusive brandlarm och passagekontroll.

Klart under 2019– Vi är redan igång med inköp och planering. Byggarbetena påbörjas under våren och inflyttningarna i byggnaden sker successivt under 2019, säger Petter Grafström.

Om Assemblin

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över 8 miljarder SEK och med närmare 6000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. 

Vill du läsa mer? Gå in på: www.assemblin.se