Assemblin ordnar el, tele och solpaneler till Citypassagen

Kontorshuset Citypassagen rymmer 1 000 arbetsplatser och blir med solpaneler på två fasader en ny profilbyggnad i Örebro. Assemblin har fått uppdraget att installera solpanelerna liksom el och tele i byggnaden.

Erbjudande
Plats

– Assemblin expanderar nu i Örebro med flera nya uppdrag. Citypassagen, vid stadens mest trafikerade korsning utanför Resecentrum, är ett mycket spännande exempel, säger Christian Skoglund, regionchef på Assemblin El.

Byggnaden uppförs av fastighetsbolaget Castellum med Peab som huvudentreprenör. Byggstarten skedde i januari 2017 och färdigställandet är planerat till sommaren 2019. Den totala byggkostnaden är cirka 400 mkr och Assemblins budget tas fram i en gemensam projektering. Citypassagen omfattar totalt 15 000 kvadratmeter fördelat på sju plan samt parkering i källarplanet. Här finns plats för 1 000 kontorsarbetsplatser och en omfattande restaurangverksamhet i markplanet.

Flexibla lösningarByggnaden, som är ritad av Roof Arkitekter, är uppdelad i fyra huskroppar och har mycket flexibla kontorsytor som lätt kan anpassas efter hyresgästernas behov.

– För vår del innebär det att alla el- och teleinstallationer måste anpassas till denna flexiblitet genom bland annat system för snabbkopplingar, förklarar Christian Skoglund.

Miljöbyggnad med solpanelerCitypassagen blir också en miljöbyggnad, vilket ställer speciella krav på alla inblandade i projektet.

– För vår del gäller detta främst installationen av solpaneler på två av byggnadens fasader. Detta arbete gör vi i samarbete med en underentreprenör. Det blir ett nytt inslag i stadsbilden i centrala Örebro, säger Christian Skoglund.

Solpanelerna ska integreras med byggnadens elsystem och därmed bidra till minskad miljöpåverkan. Andra speciella inslag blir installation av laddningsstolpar för både elbilar och elcyklar, eftersom Castellum vill uppmuntra miljöanpassade transporter bland sina hyresgäster.

Om Assemblin

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över 8 miljarder SEK och med fler än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. 

Vill du läsa mer? Gå in på: www.assemblin.se