Assemblin multiinstallerar på höjden i Luleå

Assemblin står för samtliga installationer när Luleå får 126 nya lägenheter i ett 15 våningar högt landmärke. Byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver.

Hösten 2019 berikas Luleås siluett med ett nytt landmärke i form av ett 15 våningar högt bostadshus på området Varvet. Huset, som ritats av Tirsén & Aili arkitekter, kommer att tillföra staden 126 nya lägenheter.

Förutom de hett efterlängtade bostäderna kommer Coop att i gatuplanet etablera områdets första livsmedelsbutik – med miljöprofil. Av de 126 lägenheterna tillkommer nio lägenheter genom att den intilliggande kontorsbyggnaden byggs ut med ett nytt våningsplan. Ovanpå det en våning med bastu/relax och konferensavdelning.

Lokal närvaro och starkt varumärke

Projektet bedrivs som en totalentreprenad av Selbergs Entreprenad, som har valt Assemblin som installationspartner.

– Assemblins engagemang och multidisciplinära förmåga var, tillsammans med ett attraktivt pris och den trygghet företaget förmedlar, avgörande för vårt val, säger Ulf Lindqvist, regionchef Selbergs Entreprenad. Den starka lokala förankringen och närvaron är också en styrka, tillägger han.

– Vårt starka multidisciplinära erbjudande är välkänt, konstaterar Göran Filppa, filialchef Assemblin El. 

Egen konstruktionsavdelning en styrka

Assemblin har tilldelats totalansvar för projektering och installation av VS, ventilation och el. Även styr och regler, samt lösning för mätning av förbrukad el och varmt och kallt vatten, ingår i uppdraget.

Utmaningarna i projektet är främst det nya husets storlek, liksom anslutningen till en befintlig huskropp. Dessutom är som alltid klimatet vintertid något att ta med i beräkningen.

– I ett sånt här projekt är det helt klart en styrka att vi har en egen konstruktionsavdelning inom företaget. Det blir särskilt tydligt nu när delar av installationerna ska gjutas in i byggnaden, säger Erik Olsson, filialchef Assemblin VS.

Lösningar för hållbarhet

Alla installationer ska anpassas till Coops miljöprofilerade butik och byggnaden ska som helhet certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

– Det är inspirerande att få hjälpa till att utforma en miljöprofilerad byggnad i tiden, säger Magnus Nilsson, filialchef Assemblin Ventilation.

För byggherren, bostadsbolaget Galären, är miljö- och hållbarhetsfrågorna prioriterade.

– All vår nyproduktion av bostäder ska klara kraven för Miljöbyggnad silver. Vid ombyggnation och renovering strävar vi efter att bygga så att vi uppnår en energiförbrukning som är 25 procent lägre än BBR- och Greenbuildingkraven, säger Magnus Bjuhr, projektchef och vVD på Galären.

I det här projektet ska dessutom solpaneler placeras på taken och användas som räcken på balkongerna. Coops överskottsvärme kommer att återvinnas och taken på cykelgarage och andra gårdsbyggnader kommer att täckas med den perenna växten Sedum, som har förmåga att tar hand om surt regnvatten. Sedum bidrar även till att avlasta kommunens dagvattensystem genom den fördröjning som naturligt bildas.

– Det gladde oss att Selbergs valde Assemblin. Galären och Assemblin har ofta projekt ihop och samarbetar sedan lång tid tillbaka. Vi känner dem väl sedan tidigare och vet att de har både kompetens och muskler för innovativa lösningar som matchar våra ambitioner, säger Magnus Bjuhr, Galären.

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 8 miljarder kronor och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Vill du veta mer? Läs mer på assemblin.com