Assemblin installerar allt när klassisk Asea-fabrik omvandlas

Assemblin får en central roll när Peab omvandlar en klassisk Asea-fabrik i Västerås till modernt kontor. Uppdraget är multidisciplinärt och omfattar projektering och utförande av alla installationer till ett värde av omkring 80 miljoner kronor.

Strax öster om Västerås centrala delar, några hundra meter från Centralstationen, står en av Aseas tidigare fabriksfastigheter. Byggnaden uppfördes 1955 och betraktas idag som byggnadshistoriskt värdefull.

Asea är sedan länge utflyttad och idag ägs fastigheten av det kommunala bostadsbolaget Mimer. På deras uppdrag påbörjas nu arbetet med att omvandla den stora tegelbyggnaden till en modern och flexibel kontorsfastighet.

Mimer själva kommer att tillsammans med Mälarenergi, VAFAB och Fibra flytta in i det nya kontoret.

– Huset blir en entré till det centralt belägna, men samtidigt bortglömda, området. I huset kommer ca 700 personer att ha sina arbetsplatser, säger Mikael Söderberg, affärs- och fastighetsutvecklingschef på Mimer.

Projektet drivs som ett partneringsamarbete mellan Mimer och Peab.

– För oss på Peab är det både stimulerande och utmanande att få vara med och utveckla Västerås, säger Michael Håkansson, projektchef och projekteringsledare.

Utmaningen, menar han, är främst att väva ihop verksamheternas krav och önskemål med projektets egen vision – att skapa Västerås bästa arbets- och mötesplats. Det innebär att det tekniskt är ett avancerat projekt med installationer som ska motsvara Mimers högt ställda krav.

Helhetsansvar för alla installationer

– För Assemblins del blir detta ett projekt där vi får ta oss an alla installationer. I klartext handlar det om ventilation, värme, kyla, sanitet, el, tele, data, sprinkler, styr och regler. Vi kommer att ha ett samordningsansvar för både projektering och utförande, säger Anders Karlsson, filialchef Assemblin VS.

Valet av Assemblin som leverantör av de tekniska installationerna baserades, enligt Michael Håkansson, dels på goda erfarenheter av Assemblins kunskap, engagemang och lyhördhet, dels på bedömd kapacitet att klara av ett så stort projekt.

– Det är viktigt för oss att resurser finns både på tjänstemannanivå och hos montörerna, säger Michael Håkansson.

Skräddarsydda åtgärder

Eftersom det är en befintlig byggnad krävs en del skräddarsydda åtgärder. Bland annat är fönstren placerade högt över golvet, något som försvårar utblicken. Då fasaden inte får ändras blir lösningen istället att höja golvet med ungefär en halv meter betong.

– I betongen ska en del av våra installationer gjutas in vilket vi får ta hänsyn till i projekteringen, säger Anders Karlsson.

En annan utmaning är att hitta sätt att dölja de grova rören för värme och kyla i en del av huset med en öppen lösning.

Fastigheten kommer att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver och stå klar för inflyttning i början av 2019.

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 8 miljarder kronor och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Vill du veta mer? Läs mer på assemblin.com