Assemblin i långsiktigt samarbete gällande installationer i passivhus för LSS-boende

Efter två lyckade projekt i Gävle inleder nu Assemblin ett långsiktigt samarbete med Emrahus. Samarbetet innebär att Assemblin tar ett samlat ansvar för installationer inom sprinkler, styr- och reglerteknik, VS och ventilation i de passivhus för LSS-boende som Emrahus utvecklar och producerar över hela landet.

I Assemblins åtagande ingår även fortlöpande vidareutveckling av installationslösningarna i de prefabricerade LSS-husen.

LSS står för ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”. Gruppboenden enligt LSS ger många människor med funktionshinder möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Emrahus har utvecklat ett koncept med modulbaserade LSS-bostäder. De byggs med energieffektiv passivhusteknik vilket ger hållbara och tysta boenden med hög komfort.

Emrahus samarbete med Assemblin gällande LSS-boende inleddes med två projekt i Gävle. Här var Assemblin ansvarigt för alla typer av installationer. Projekten blev klara i slutet av år 2016 och husen hyrs nu ut till Gävle kommun.

Detta inledande samarbete föll mycket väl ut och nu har ett långsiktigt samarbete mellan Emrahus och Assemblin inletts.

Samarbetet innebär att Assemblin tar ett samlat grepp gällande installationer i Emrahus LSS-boenden framåt i tiden.

Redan nu är det klart att Emrahus efter de inledande projekten i Gävle ska bygga ytterligare sex LSS-boende runt om i landet. Grundläggningsarbetena är igång i skånska Kattarp och snart påbörjas projekt i Örebro och Västerås.

– I ett LSS-boende är det extra viktigt med en inomhusmiljö som är tyst, har bra luftförhållanden och en jämn temperatur. Våra passivhus ger just dessa fördelar i inomhusmiljön, förutom att de är mycket energieffektiva. Husen är också försedda med installationer som är anpassade för att skapa ett tryggare och enklare liv för personer med speciella behov. Det ställer höga krav på alla installationer – något som Assemblin lever upp till, säger Robin Berkhuizer, VD på Emrahus.

– Assemblin är dessutom rikstäckande och utför alla typer av installationer. I vårt samarbete kan vi kontinuerligt göra gemensamma lärdomar och föra den kunskapen vidare från projekt till projekt, säger Robin Berkhuizer.

– I överenskommelsen ligger också att vi från Assemblins sida fortlöpande försöker finna kostnadsbesparingar tillsammans med Emrahus. Detta är ju möjligt eftersom det i stor utsträckning blir repetitivt byggande och att vi har ett långsiktigt samarbete, konstaterar Fredrik Engdahl, Chef Affärsutveckling på Assemblin Ventilation AB.

Om Assemblin

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över 8 miljarder SEK och med fler än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. 

Vill du läsa mer? Gå in på: www.assemblin.se