Assemblins kunskap om modulbyggande viktig i hela processen för HSB Living Lab

– Vi har tidigare arbetat med installationer i bostadsmoduler på oljeborrplattformar. Den erfarenheten blev viktig i vårt uppdrag för HSB Living Lab i Göteborg – från projektering till montering. Det känns mycket bra att byggnaden nu är nominerad till Årets Bygge.

Det säger Per-Ola Frisk, filialchef på Assemblin Ventilation. Han får medhåll av Tommy Höglund, filialchef på Assemblin El:

– Att vi jobbat med el, ventilation och vs i moduler inom off shore-industrin gjorde att konsulterna i Living Lab-projektet ville ha med oss i projekteringen.

Assemblin arbetade sedan med installationerna gällande el och ventilation både i Swedish Modules fabrik i Emtunga och vid monteringen av byggnaden på Chalmers-området.

– Vår medarbetare Jörgen Pärnaste, med stor erfarenhet av modulbyggande till oljeborrplattformar, fick rollen som samordnare för installationsmontagen under produktionen i fabriken. Han var dessutom platschef för installationsarbetet då huset sattes samman på plats, berättar Per-Ola Frisk.

Flexibelt experimenthus

Experimenthuset HSB Living Lab vid Chalmers i Göteborg blev inflyttningsklart under sommaren. Under tio år ska HSB i samverkan med Chalmers och andra aktörer bedriva forskning i byggnaden. Det kommer att handla om hur framtidens hållbara boende ska utformas och hur byggprocessen kan effektiviseras.

Att det blev ett modulhus beror på att byggnaden kontinuerligt ska kunna modifieras på fler vis. Bland annat ska det vara så enkelt som möjligt att byta ut och testa olika material och system. Dessutom kan det bli aktuellt att behöva flytta byggnaden under forskningsperioden. Huset har stålstomme och består 44 olika moduler i fyra våningar. Byggnaden är nu nominerad till Årets Bygge 2017.

Många speciella utmaningar

Produktionen av HSB Living Lab, med Swedish Modules och PEAB som byggentreprenörer, har inneburit många speciella utmaningar för alla inblandande parter.

– En utmaning vad gäller installationerna har varit att åstadkomma bra skarvar under fabriksbyggandet, för att göra monteringen på plats så smidig som möjligt. I monteringsarbetet har det varit extra angeläget med snygga och tydliga installationer, eftersom mycket ska vara synligt bakom glasytor. De som medverkar i forskningen ska ju kunna se och diskutera systemen i huset, säger Per-Ola Frisk.

– Sedan präglas hela huset av energieffektivitet. Det har ställt höga krav på val av till exempel don och aggregat i ventilationssystemet. I systemet finns dessutom cirka 7 000 mätpunkter så att forskarna mycket noga ska kunna följa flöde, tryck och fuktnivå i luften i varje lägenhet. Detta arbete har skett i nära samverkan med forskarna på Chalmers.

Tidspress och god samverkan

Inom el har Assemblins uppdrag omfattat kraft, belysning, tele, data, brandlarm och passersystem.

– Vi har även dragit fram kraft för byggnadens energistyrsystem, som levererats av KTC, och hjälpt Chalmers tekniker med kablage till deras testutrustningar, säger Tommy Höglund.

Han pekar också på att det tuffa tidschemat varit en speciell utmaning i projektet:

– Att samordna alla aktörer i modulfabriken och under de få dagar vi monterade huset på plats, ställde höga krav på oss alla. Men det har gått bra tack vare ett mycket gott samarbete, och våra montörer inom både ventilation och el har gjort ett jättefint jobb. Vi har tillsammans hittat nya lösningar utifrån de utmaningar och möjligheter som uppstått.

Om Assemblin:

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är över 8 miljarder SEK och med fler än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Vill du läsa mer. Gå in på: www.assemblin.se