Assemblin tecknar rikstäckande ramavtal med Akademiska Hus

Assemblin tecknar nu rikstäckande ramavtal med Akademiska Hus om installation och underhåll av tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation.

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag som tillsammans med universitet och högskolor arbetar för att stärka Sverige som kunskapsnation. Bolaget bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och innovation på orter över hela landet. I deras fastigheter studerar,forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag. Fastighetsbeståndet omfattar över tre miljoner kvadratmeter lokalarea.

”Vi är hedrade och stolta över det stora förtroendet. Att aktivt kunna medverka med vårt multidisciplinära installationserbjudande, för såväl större komplexa projekt som i löpande service och underhåll, är något som är helt i linje med våra mål”, säger Thomas Rebermark, Informations- och Marknadschef, Assemblin.

För mer information kontakta:

Thomas Rebermark, Assemblin, +46 (0)10 475 39 81, e-mail: thomas.rebermark@assemblin.se

Om Assemblin:

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig.

Vill du läsa mer. Gå in på: www.assemblin.com