Imtech får stororder vid Universitetssjukhuset i Linköping

Imtech har tilldelats flera omfattande uppdrag vid den ombyggnad och modernisering av kliniker som pågår inom Universitetssjukhuset i Linköping.

Uppdragen omfattar elteknik, ventilation samt i vissa delar även VS-installationer. Beställare är Region Östergötland och den totala ordersumman uppgår till omkring 36 miljoner kronor.

Projekten gäller biobank/fryshotell, laboratorium, medicinsk akutvårdsavdelning samt förlossnings- och neonatalavdelning med akutmottagning. Klinikerna är i behov av modernisering för att kunna erbjuda såväl patienter som vårdpersonal en bättre miljö. Imtechs arbeten innefattar kraft, belysning, data, tele, brandlarm, styr och övervakning, ventilation samt medicinska gaser och sprinkler. Tyngdpunkten ligger på elarbetena med omkring 22 miljoner kronor, ventilation uppgår till ca 8 miljoner och VS-installationer ca 6 miljoner.

Projekten har påbörjats och de sista arbetena beräknas vara slutförda i augusti 2016.

- Vår utmaning blir den pågående verksamheten vid sjukhuset, som ska fungera utan störning under ombyggnationens gång för att patienter och vårdpersonal ska påverkas i minsta möjliga utsträckning. Det är speciella miljöer vi vistas i och det ställer höga krav på planering och vår förmåga att vara lyhörda. Något vi har god erfarenhet av, säger Mikael Nilsson vid Imtech Elteknik i Linköping.

- Vi har i många år samarbetat med Region Östergötland och under en längre tid med just sjukhusprojekt. Det innebär att vi byggt upp en solid erfarenhetsbank, som gör att vi känner oss trygga även med så omfattande projekt som det är frågan om här. I den upphandling under LOU

som Region Östergötland genomförde var det Imtech som bäst uppfyllde kraven på genomförande, kvalitet, pris och leverans, avslutar Mikael Nilsson.

Imtechs filialer i Linköping och Norrköping har även tecknat ett ramavtal med Region Östergötland gällande el- och ventilationsinstallationer vid om- och tillbyggnader i regionens fastighetsbestånd. Avtalet löper under en treårsperiod med möjlighet till förlängning med ett år.

För mer information kontakta

Mikael Nilsson, Imtech Elteknik i Linköping, tel 010-472 45 56 , mikael.nilsson@imtech.se

Thomas Rebermark, informations- och marknadschef Imtech Nordic, tel 010-475 39 81, thomas.rebermark@imtech.se

Om Imtech Nordic:

Imtech Nordic, med huvudkontor i Stockholm, har blivit en av marknadsledarna på den nordiska marknaden. Kombinationen av Värme & Sanitet, Ventilation och Elinstallation & Service har skapat en komplett teknisk installationspartner som erbjuder en rad produkter och tjänster under varumärket Imtech Nordic. Bolaget omsätter cirka 7,8 miljarder kronor och är verksamt på omkring 100 orter i Sverige, Norge och Finland med drygt 5,000 medarbetare.

Läs mer på www.imtech.se

Om Imtech VS-teknik

Imtech VS-teknik är en ledande aktör inom installation och service på den svenska marknaden. Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation. Omsättningen är ca 2,3 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 500 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.

Om Imtech Elteknik

Imtech Elteknik är en av Sveriges största aktörer inom elteknik med många år i branschen. Idag har vi ca 2 200 anställda på ett 70-tal platser i landet, och en årlig omsättning på omkring 2,2 miljarder kronor. Verksamheten omfattar allt ifrån totallösningar till mindre, enskilda insatser inom elkonstruktion, elinstallation, elservice samt data & telecom. Vi arbetar med säkerhet, automation och kraftteknik samt med energioptimering. Vi har flera elverkstäder och riktar oss främst till industri, offentlig förvaltning, fastighetsägare och byggföretag.

Imtech Elteknik är tillsammans med Imtech VS-teknik och Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic

Om Imtech Ventilation

Imtech Ventilation är bland de största aktörerna på den svenska marknaden. Man sysselsätter runt 350 anställda och har en omsättning på omkring 900 miljoner kronor. Kontoren finns från Malmö i söder till Luleå i norr, och en särskild utlandsavdelning tar hand om kunderna utanför Sveriges gränser. Imtech Ventilation erbjuder allt från helhetskoncept inom ventilation och komfortkyla till samordning av integrerade entreprenader med ventilation, el, VS, kyla och styr & övervakning. En annan viktig del av verksamheten utgörs av energirådgivning och energieffektivisering inom industri- och fastighetssektorn.

Imtech Ventilation är tillsammans med Imtech Elteknik och Imtech VS-teknik samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.