Ytterligare uppdrag för Imtech vid Telia Soneras nya huvudkontor

Imtech Ventilation kommer att svara för luftbehandlingsinstallationerna i Telia Soneras nya huvudkontor som byggs av Peab i Arenastaden i Solna. Som tidigare kommunicerats har Imtech fått uppdraget att svara för värme- och sanitetsinstallationerna. Byggnaden omfattar totalt 48 000 kvadratmeter och kommer att miljöklassas.

Erbjudande
Plats

Flytten till det nya huvudkontoret sker preliminärt hösten 2016 och berör alla Telia Soneras medarbetare i Stockholm city och Farsta i södra Stockholm. Telia Sonera har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Fabege.

Ordersumman för Imtech Ventilation uppgår till omkring 32 miljoner kronor och tillsammans med Imtech VS-teknik blir projektet värt omkring 65 miljoner kronor. Monteringsarbetet inleds i dagarna och projektet kommer att färdigställas i februari 2016.

-Vi är stolta över förtroendet från vår beställare. Det är inte många aktörer som kan ta sig an ett så omfattande projekt, berättar Kjell Jonsson på Imtech Ventilation i Stockholm.

Imtech Ventilation har tidigare utfört ventilationsentreprenaden i grannbyggnaden Friends Arena, Nationalarenan för fotboll, även då med Peab som beställare.

För mer information kontakta

Kjell Jonsson, Imtech Ventilation Stockholm, tel 010-452 73 19, e-post: kjell.jonsson@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Om Imtech Ventilation

Imtech Ventilation är bland de största aktörerna på den svenska marknaden. Vi sysselsätter runt 350 medarbetare och har en omsättning på omkring 900 miljoner kronor. Kontoren finns från Ystad i söder till Luleå i norr, och en särskild utlandsavdelning tar hand om kunderna utanför Sveriges gränser.

Imtech Ventilation erbjuder allt från helhetskoncept inom ventilation och komfortkyla till samordning av integrerade entreprenader med ventilation, el, VS, kyla och styr & övervakning. En annan viktig del av verksamheten utgörs av energirådgivning och energieffektivisering inom industri- och fastighetssektorn.

Imtech Ventilation är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech VS-teknik samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic.http://www.imtech.se/