Imtech installerar när Securitas renoverar huvudkontoret

Securitas huvudkontor på Lindhagensplan på Kungsholmen i centrala Stockholm totalrenoveras och byggs till med ett nytt plan. Totalt handlar det om 21 000 kvadratmeter. Imtech har fått uppdraget att svara för projektering och installation av värme, kyla och vatten.

Erbjudande
Plats

Stor erfarenhet av denna typ av projekt samt stort förtroende hos projektorganisationen gjorde att Imtech anlitades för projektet.

- Vi har tidigare gjort ett liknande projekt i grannhuset, som kunden var mycket nöjd med och det var en stor anledning till att vi fick uppdraget, berättar Anders Markemo, som är filialchef på Imtech VS-teknik Stockholm Hus.

Ordersumman för Imtech är runt 14 miljoner kronor. Projekteringen är i full gång och installationsarbetet startar i månadsskiftet april-maj. 8-10 montörer sätts in. Projektet kommer att färdigställas i februari 2015.

Beställare är MVB Öst AB, som på totalentreprenad svarar för om- och tillbyggnaden samt hyresgästanpassningen av kontorsbyggnaden. Slutkund är Areim Fastigheter AB. Totala ordervärdet är ca 165 miljoner kronor.

I entreprenaden ingår en totalrenovering och även en påbyggnad av befintligt hus med en takvåning. Dessutom byggs tre nya ljusschakt genom den befintliga stommen. I den stomrena huskroppen blir samtliga väggar och ytskikt nya och samtliga installationer utbytta.

Areim uppger att man efter ombyggnaden kommer att kunna erbjuda moderna flexibla kontorslokaler i ett mycket bra läge.

För mer information kontakta

Anders Markemo, filialchef, Imtech VS-teknik Stockholm Hus tel 010-475 31 19, e-post: anders.markemo@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se

Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den svenska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 60-tal platser omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 2,6 miljarder kronor och vi sysselsätter omkring 1 700 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik, Imtech Ventilation samt Imtech i Norge och Finland en del av Imtech Nordic www.imtech.se