Våra nyårslöften

Vi går ett nytt år till mötes och med det nya utmaningar och möjligheter. På Assemblin lägger vi ett intensivt år till handlingarna och ser fram mot ett 2020 med fullt fokus på vår produktion.

Vi är oerhört stolta och glada över att vi under ett par år har haft en god tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Vår kundportfölj består idag av många små och medelstora uppdrag, en också av ett antal stora multitekniska samverkansuppdrag.

Inför 2020 har vi formulerat tre nyårslöften som sammantaget driver oss mot vår vision: smarta och hållbara installationer – av människor och för människor. 

Vi lovar att göra vårt yttersta i varje uppdrag

Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. Vi brinner för att hitta den mest optimala lösningen i varje projekt, och anstränger oss hårt för att våra kunders tidplan ska hållas. Under 2019 införde vi en ny värdegrund som speglar vår kultur och kundanpassning på ett bra sätt: vi kan, vi vill och vi bryr oss. Och det kommer vi att fortsätta med under 2020. 

Läs mer

Vi lovar att öka vår effektivitet och kundnöjdhet med hjälp av ny teknik

Den digitala omställningen i vår bransch går snabbt. Vi har tre tydliga fokusområden för vår omställning: den uppkopplade arbetsplatsen, den uppkopplade medarbetaren och den uppkopplade fastigheten. Inom Assemblin pågår ett flertal initiativ inom alla dessa områden, några som vi driver själva men många som vi driver tillsammans med våra kunder, beställare och leverantörer. Den digitala omställningen kan vi inte driva själva, men vi kan lova att vi är öppna för nya idéer och samverkansprojekt för att på så sätt hitta nya sätt och innovativa lösningar för oss och vår bransch. 

Läs mer

Vi lovar att bidra i resan mot ett klimatneutralt samhälle

I våra projekt kan vi bidra till en bättre miljö genom att välja rätt produkter, minimera avfall och arbeta effektivt. Det ska vi göra mer av 2020, och vi kommer också att fortsätta att minimera våra direkta utsläpp genom transporter, affärsresor och uppvärmning av lokaler. Omställningen mot en mer miljövänlig bilflotta har redan startat och vi gör en medveten växling mot koldioxidfri uppvärmning i våra lokalkontor.

Läs mer

Stockholm i december 2019

Mats Johansson, koncernchef