GF100 – starkare och tryggare med Assemblin i ryggen

VVS-företaget GF100, verksamma i Grillby utanför Enköping, har en lång historia i installationsbranschen och har kommit att specialisera sig på värmepumpar. Bakom företaget står äkta paret Patrik Larsson och Theresa Östman som 2021 valde att gå upp i Assemblin, för att kunna stå starkare och tryggare gentemot större beställare.

Foto: Jens Reiterer
Text: Emelie Carlander

Patrik Larsson är uppväxt med rör. Hans pappa startade Fjärdhundra rörservice 1979 och fjorton år senare tog Patrik Larsson över verksamheten tillsammans sin mamma när fadern gick bort. De drev det i liten skala med totalt fem anställda. 2010 gick Theresa Östman in som ekonomiansvarig och kom senare att bli vd, för att få slagkraft gentemot leverantörerna.

– Vi kompletterar varandra väldigt bra, Patrik och jag. Min styrka är det strategiska arbetet, medan Patriks styrka är det operativa arbetet ute på fältet, säger Theresa Östman.

Större aktör ger trygghet

Efter några år fick de möjlighet att köpa upp en lokal konkurrent, Grillby rör, och fick därmed 15 nya medarbetare. 2017 fusionerade de verksamheterna till GF100 och förra året förvärvades företaget av Assemblin.

– Vi funderade länge på när det skulle vara bäst att göra en exit. Men så kom pandemin och satte saker och ting på sin spets. Vi kände också att med vår utökade verksamhet ville vi ha en större aktör i ryggen med tanke på de många krav och regler som finns i branschen och ansvaret som kommer med det, konstaterar Theresa Östman.

Dock var det viktigt för paret att fortsätta driva företaget i egen regi.

– Vi har ju gamla kunder här i trakten som vi haft sedan Dackefejden så det var angeläget för oss att fortsätta med vår lokala kundkrets. Det här nära och personliga har varit vår framgångsfaktor under alla år, framhåller Theresa Östman.

Värmepumpar som nisch

Att det var just värmepumpar som kom att bli företagets nisch har till stor del att göra med kundernas efterfrågan. Men även Patrik Larssons mångåriga intresse för energi spelar in.

– Vi bor ju på en ort som inte har så mycket fjärrvärme, där det finns många stora gårdar, och då blir en värmepump ofta det naturliga valet för att spara på el. Och i och med att vi hållit på ganska länge med den här tekniken så har vi inte varit rädda för att göra lite större anläggningar. Att installera vanliga villavärmepumpar är ju inte jättesvårt, men just de här mer komplexa systemen där flera värmepumpar ingår, där är vi lite unika, understryker Patrik Larsson.

Bland värmepumpskunderna finns bland annat lokala bondgårdar och kursgårdar. När det kommer till den övriga VVS-verksamheten arbetar GF100 såväl med småprojekt hemma hos privatpersoner som större entreprenader såsom flerbostadshus, äldreboenden, LSS-boenden, skolor, vårdcentraler och småindustrier. Av arbetena består runt 60 procent av entreprenad och 40 procent av service.

Hjälper varandra

Theresa Östman och Patrik Larsson planerar att anställa en till två medarbetare till, men är i stort nöjda med företagets nuvarande storlek. Vid arbetstoppar brukar de hyra in personal och för tillfället har de tagit in en installatör från Assemblin.

– Och det är ju det som är så fantastiskt med att ha en större aktör i ryggen, att vi kan hjälpa varandra. Skulle vi i vår tur få tunt med jobb kan vi hyra ut några av våra montörer till Assemblin i stället. Och det känns tryggt att veta det, även om vi hittills sällan haft dåligt med uppdrag, säger Theresa Östman.

Vill lyfta de unga

Paret lägger också stor vikt vid att lyfta fram den yngre generationen av VVS-tekniker och tar regelbundet in såväl praktikanter som lärlingar från gymnasier och vuxenutbildningar. Men intresset för att gå en yrkesutbildning är tyvärr lågt, vilket lett till ett skriande behov av personal i branschen.

–  Jag sitter i kompetensutskottet på Installatörsföretagen och där är kompetensfrågan ständigt på tapeten. Överallt i byggbranschen ser det likadant ut, bristen på kompetent personal är uppenbar. Att möta morgondagens krav med alla dessa klimatsmarta bostäder som ska byggas parallellt med renoveringsbehovet i det äldre beståndet, det kommer att bli en jätteutmaning att få till det, konstaterar Theresa Östman.

Att unga i så stor utsträckning inte vill satsa på en karriär inom ett praktiskt yrke utan söker sig till akademiska studier tycker de är lite tråkigt. För VVS-yrket har faktiskt utvecklats enormt och de båda anser att yrkets anseende och status behöver höjas för att locka fler.

–  Jag har varit i branschen sedan jag var 15 år och kan säga att yrket har förändrats jättemycket på de här 35 åren, inte minst i och med de senaste årens digitalisering. Vissa jobb som vi utför krävs det nästan en ingenjör för, så vi i branschen behöver bli bättre på att lyfta fram hur VVS-yrket ser ut idag och vilka utvecklingsmöjligheter som finns, understryker Patrik Larsson.