Den borrande roboten skapar bättre arbetsmiljö

I Malmö är Region Skåne i färd med att modernisera och bygga ut sjukhusområdet, där en ny vårdbyggnad ska hysa moderna vårdrum, operationssalar, mottagningar och intensivvårdsrum, bland annat. Assemblin har kontrakterats för installationer av såväl el, ventilation, styr och VS i projektet. Till sin hjälp har montörerna fått en ny arbetskamrat – installationsroboten Jaibot från Hilti.

Att borra hål i innertak är en uppgift som är förknippat med flera säkerhetsrisker. Kroppen utsätts för vibrationer från verktyget, det dammar och arbete ovanför axlarna sliter på lederna. Därtill kommer fallrisken och en bullrande miljö.

För att råda bot på de här problemen har verktygsföretaget Hilti tagit fram en semi-automatisk robot för borrning i tak, som Assemblin nu använt för bland annat ventilationsinstallationer i ena delen av den nya vårdbyggnaden på Malmö sjukhusområde som uppförs av Skanska.

– Vi har markerat borrhålen i en CAD-modell som sedan exporterats in till roboten. Detta är ett led i att arbeta med BIM vilket även möjliggör mängdning av upphängningar och montagematerial. På detta sätt har vi också fått till en noggrannare dimensionering och optimering av upphängningsanordningen. Hanteringen av roboten har sedan skötts av en operatör från Hilti, berättar Fredrik Engdahl, affärsutvecklingschef på Assemblin Ventilation.

Utmaningen med denna procedur, jämfört med om en installatör hade borrat hålen, är att all information om exempelvis balkar och andra installationer i taket måste finnas med på ritningen som skickas till Hilti. Finns inte all information med, är risken att hålen hamnar fel.

Hittills har utfallet varit 80 procent, dvs att 80 procent av hålen hamnat rätt.

–  Men vi räknar med att kunna jobba upp den siffran framöver, till cirka 90 procent, understryker Fredrik Engdahl.

Förbättrad arbetsmiljö

Assemblin Ventilation har arbetat med installationerna i nya vårdbyggnaden sedan september 2019, och enligt byggplanerna ska det vara klart för inflyttning 2024 (norra huskroppen) och 2025 (södra huskroppen). Att ta in en robot som gör vissa arbetsmoment har inneburit ett litet annat tänk.

– Det krävs ju vissa förutsättningar för att roboten ska fungera, till exempel att det måste vara rent på våningsplanet så att den kan komma fram på sina larvfötter. Och detsamma gäller taket, där ska det vara rent och inte hänga ner elteknik, konstaterar Fredrik Engdahl.

– Så det krävs god samordning mellan entreprenörerna innan roboten kan gå in och göra jobbet, vi kan inte jobba på samma sätt som vi gjort förut, tillägger Anders Lindvall, projektchef, Assemblin Ventilation.

Men det som roboten kräver i förberedelser får man igen i en förbättrad arbetsmiljö och ergonomisk aspekt. Montörerna kan koncentrera sig på sin huvuduppgift, att installera, och slipper farliga eller utslitande arbetsmoment. I detta projekt har Assemblin också tagit hjälp av två logistikföretag som fraktar och bär in installationsmaterial, för att ytterligare ta bort belastande uppgifter från medarbetarna.

Kapacitetsökning i framtiden

Anders Lindvall och Fredrik Engdahl ser stora möjligheter med att utöka användningen av roboten i framtiden.

– I detta projekt kör vi roboten från 7.00 till 16.00, det vill säga traditionella byggtider. Men i framtiden skulle den mycket väl kunna gå dygnet runt och det är ju en väsentlig ökning av kapaciteten!