BIM skapar möjligheter

Under de senaste fem åren har nyttjandet av BIM ökat kraftigt och används idag i alla Assemblins verksamheter, både i stora och små projekt.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en teknisk revolution som förändrar hela bygg- och installationssektorn. Metoden kopplar ihop alla aktörer i hela byggprocessen (konstruktören, entreprenören, installatören), men kan också användas i drift- och förvaltningsskedet. Genom att använda BIM i hela kedjan elimineras informationsglappet mellan olika delmoment och aktörer, vilket innebär en rad fördelar: bättre förståelse för konceptet, bättre samordning, och effektivare arbete/ökad produktivitet.

Marknadsledande kompetens inom BIM-teknik

I Assemblin finns lång erfarenhet av att arbeta med BIM-teknik. Redan 2004 började Assemblin Ventilation (då Sydtotal) använda BIM-baserad information i design- och konstruktionsfasen, vilket underlättade till exempel mängdavtagningar och kalkyleringsarbetet. Informationen kopplades även till den egna kanaltillverkningen, vilket resulterade i en effektiv tillverkningsprocess.

Under de senaste fem åren har nyttjandet av BIM ökat kraftigt och används idag i alla Assemblins verksamheter, både i stora och små projekt. Assemblin har jobbat i de vanligaste BIM-baserade systemen och har också egna BIM-experter som kan anpassa och vidareutveckla befintliga BIM-system till de tekniska installationerna.

– Som installationsbolag har vi stor nytta av BIM, inte minst för visualiseringar via virtuell miljö vilket vi använder för simuleringar, mängdavtagningar och i projektstyrningen. Det är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att bli mer effektiva och produktiva, säger Fredrik Engdahl, affärsutvecklare på Assemblin Ventilation.

Utvecklingsmöjligheter och utmaningar

För närvarande fokuserar Assemblin på att hitta bra standardlösningar för att koppla ihop projekt- och produktionsprocessen. Flera pilotprojekt pågår tillsammans med olika byggherrar och utvärderas gemensamt. Fördelarna med BIM är särskilt stora när informationen flödar mellan alla aktörer i byggprocessen.

Fredrik Engdahl menar att potentialen för BIM är stor men att den mänskliga faktorn är en hämsko. Tekniken finns på plats – men att ändra arbetssätten är svårare.

– Jag har stor tilltro till tekniken och möjligheterna, men jag är också ödmjuk inför uppgiften att införa ett nytt arbetssätt. Att använda nya digitala verktyg är inte självklart för alla. Jag upplever i och för sig att de flesta är positiva och nyfikna, men att jobba med motståndet mot nya arbetssätt är kanske det viktigaste utvecklingsarbete vi har framför oss just nu, säger Fredrik Engdahl.

Vill du veta mer om Assemblins digitala resa eller prata med någon av våra BIM-experter, kontakta oss!