Jag lär mig något nytt varje dag

Ingen dag är den andra lik för en installationssamordnare, ett lärande yrke där lösningsorientering, planering och lagarbete är A och O. Flow fick ett snack med Sead Behlic på Assemblin El i Malmö för att höra hur han jobbar.

Vad ansvarar en installationssamordnare för? 

– Mycket av min tid går till att sköta planering och logistik för olika projekt. Det kan handla om både kortare och längre perioder, ibland för hela projektet, det beror på hur långt in i det vi är, och hur komplext det är. Vi har alltid en underliggande huvudplan, men kan sätta upp vissa delmål som behöver uppnås och följas upp veckovis. 

 Sead Behlic berättar att en stor del av arbetet också innebär samlande byggmöten där alla parter är med. Det kan handla om planeringen framåt eller om samordning på arbetsplatsen för det projekt som är igång just då.  

Vad gör du en vanlig arbetsdag förutom planerar och samordnar? 

– En del i jobbet är hitta lösningar på utmaningar som dyker upp. Kunden kan till exempel ringa in och berätta att elen inte fungerar i byggnaden, då blir mitt jobb att hitta en lösning på problemet tillsammans med mina kollegor.  

 Mycket av Seads andra arbetstid går ofta till möten, tidsplaner och annat underlag som ska tas fram till projekten som är i rörelse. Omväxlingen i arbetet är något han tycker är den stora charmen i jobbet som installationssamordnare.  

– Jobbet är både praktiskt och teoretiskt, ungefär hälften båda. Jag skruvar inte på någonting själv på det sättet men åker ofta ut till arbetsplatsen för att bilda mig en uppfattning och då har jag stor nytta av min bakgrundsom uppdragsledare, samt mina tidigare erfarenheter och färdigheter inom branschen. 

 Vilka är de största utmaningarna? 

– Jag upplever att de största utmaningarna är att få alla medarbetare att dra åt samma håll och jobba mot samma mål. 

– Ibland går ett projekt över budget och vi måste skapa en samsyn kring hur det ska lösas. Beställaren måste få en fungerande anläggning till rätt pris. Ibland är det svårt att få alla ombord för vilken lösning som är den bästa.  

Att jobba tillsammans mot ett projekts tidsplan är också utmanande enligt Sead Behlic. Det är något man verkligen inte kan fixa på egen hand och man behöver sina kollegors kompetens för att lösa det. När det lyckas är det väldigt tillfredsställande. 

Jobbet som installationssamordnare kan vara stressigt i perioder. Vissa dagar flyter jobbet på precis som det ska och allting klickar helt rätt, andra dagar är det raka motsatsen och då får man i stället bekänna färg och snabbt hitta en lösning på problemet. 

– Man kan inte förutse varje dag, ibland blir det stressigt. Därför är det så bra att man har så duktiga kollegor att bolla olika saker med och hitta lösningar som det finns på Assemblin. 

 Vad gör du för att koppla av utanför jobbet? 

–Jag gillar att umgås med familj och kompisar och att hålla mig fysiskt aktiv på olika sätt. Jag och min fru åker gärna till skogen eller stranden och tar fina promenader i naturen. 

– Ibland spelar jag lite Fifa eller något annat online med polarna, det är väldigt avkopplande. Jag tycker också det är väldigt roligt att både se på och spela fotboll själv. Jag tycker också om att åka skridskor med min bonusson, det är fridfullt på något sätt att vara ute på isen, då får man kvalitetstid med honom också.