”Satsning på kyla helt rätt i tiden”

I drygt 30 år har Peter Carlsson jobbat med kylteknik och sett utvecklingen gå från kyl- och frysrum med miljöfarlig freon till dagens fokus på miljövänliga köldmedier och energieffektiva lösningar.

Text: Emelie Carlander
Foto: Jenny Leyman

Nya energi- och miljökrav i takt med ett allt varmare klimat har gjort kyla till ett växande område inom installationsteknik. Assemblin satsar nu på att bli en av de ledande kylinstallatörerna i Sverige och förvärvet av Örestadskyl i Skåne är ett viktigt steg i den riktningen. Peter Carlsson som är en av ägarna på Örestadskyl ser en ökad efterfrågan på såväl komfortkyla som energibesparande värmeåtervinning.

På Örestadskyl har han varit sedan 2013 och företaget ingår numera i Assemblinkoncernen, vilket gett dem större möjligheter att växa.

– Det här är ju en win-win-situation för både oss och Assemblin. Vi kan expandera och få tillgång till större marknader och Assemblin får i sin tur tillgång till vår kompetens och kan bygga och utveckla sitt varumärke inom kylteknik, säger Peter Carlsson.

Från freoner till värmeåtervinning

Kyltekniken har utvecklats stort under de år som Peter Carlsson varit verksam. Under 90-talet kom förbudet mot de miljöfarliga freonerna och därefter har kylmedierna ersatts av naturliga, miljövänliga varianter såsom koldioxid och propan. Samtidigt har efterfrågan på komfortkyla ökat stort och värmepumparnas intåg har gjort det möjligt att både kyla och värma fastigheter på ett energieffektivt sätt.

– Vi arbetar mycket med värmeåtervinning genom att ta vara på den överskottsenergi som genereras av kylning. I en ishall till exempel, är det ju perfekt att kunna nyttja den överskottsenergi du får ut av att kyla isen till att värma hallen och omklädningsrummen. Kombinerat med ett naturligt köldmedium blir installationen optimal, konstaterar han.

Nya myndighetskrav har satt fokus på teknik inom kyla och värmepumpar de senaste åren. 

Köldmediers miljöpåverkan mäts i GWP (Global Warming Potential) och anger hur stor växthuseffekt det specifika köldmediet har i förhållande till koldioxid. 2015 trädde en ny förordning om fluorerade växthusgaser, så kallade F-gaser, i kraft. Förordningen innebär bland annat att köldmedier med hög GWP-faktor ska fasas ut.

– Nackdelen med de naturliga, miljövänliga köldmedierna är dock att vissa av dom är brandfarliga förutom då exempelvis koldioxid och ammoniak, men dessa har andra egenskaper som måste beaktas. Ju lägre GWP-värde ett köldmedium har desto mer lättantändligt är det. Så det är verkligen en balansgång mellan flera parametrar, understryker Peter Carlsson.

Ökat behov av komfortkyla

Ett varmare klimat har gjort att allt fler önskar komfortkyla idag, och idag är det standard i alla nybyggda kontor. Peter Carlsson gissar att det även kommer att bli norm i alla bostadshus i framtiden. Nyligen fick de uppdraget av en kommun i södra Sverige att installera komfortkyla på alla deras äldreboenden, vilket han tycker är en fantastisk utveckling.

– Att kunna ge våra äldre och sköra luftkonditionering på sommaren betyder mycket. Där hoppas jag att fler kommuner tar efter!

Satsar på att bli rikstäckande

Med Assemblins förvärv är tanken att Örestadskyl ska arbeta mer med entreprenadprojekt. Idag jobbar företaget framför allt med service och ombyggnader av kyl- och frysanläggningar samt installation av komfortkyla. I uppdraget ingår även att upplysa kunderna om nya lagförändringar och system, ge förslag på hur de kan sänka sina GWP-värden och bygga miljövänligare kyla samt hitta möjligheterna med energiväxling.

Assemblins satsning på att bli en av de ledande kylinstallatörerna i Sverige och även rikstäckande inleddes med en sammankomst i Malmö i början av året där Assemblin Kyltekniks chefer och projektledare från olika delar av landet deltog. Planen är att expandera både organiskt och genom förvärv, genom en satsning på ny kompetens och en tydligare organisation. Efterfrågan på kyltekniker är stor eftersom många företag, till exempel matvaruaffärer, behöver uppdatera sin kylutrustning enligt de nya reglerna om miljövänliga köldmedel.

– Nu handlar det om att gå ut och marknadsföra oss och profilera kyltekniken som en egen gren inom Assemblin jämte el, vs och ventilation. Kyla kommer att bli en allt viktigare faktor framöver så denna satsning ligger helt rätt i tiden, avslutar Peter Carlsson.