Full koll på kalkylen

Varje nytt spännande projekt startar med ett anbud. Och bakom det anbudet finns en kalkylator. Marcus Sandh, på Assemblin El i Trollhättan, jobbar som kalkylator sedan tio år tillbaka men började som elektriker.

– Min bakgrund i branschen hjälper mig att göra ett bra jobb, eftersom jag har erfarenhet av hur det ser ut ute på byggarbetsplatserna.

Marcus Sandh började som lärling på Wennerlunds Elektriska, en legendarisk firma i Trollhättan för 27 år sedan. Firman blev en del av NEA, senare Assemblin El. En dag när han var inne på kontoret bad den dåvarande kalkylatorn om hjälp med att mängda ritningar. Marcus fick hjälpa till flera gånger och när kalkylatorn några år senare skulle sluta blev det Marcus som fick jobbet.

Det är Marcus som räknar ut de resurser, material och personal som behövs i ett projekt och därmed vad kostnaden beräknas bli. Till hjälp har han kalkylprogrammet Maxikod.

– För mig är det viktigt att kalkylen ska vara tydlig och enkel att förstå för andra. Det är viktigt för att göra ett professionellt intryck på kunden, men också för att undvika missförstånd. Dessutom underlättar det när det har gått ett halvår mellan anbud och startmöte – för att jag ska förstå kalkylen själv!

I slutet på projektet är Marcus också med för att höra hur kalkylen höll gentemot verkligheten och för att ta med sig lärdomar till nästa uppdrag.

För Assemblin i Trollhättan är det vanligt med totalentreprenader. Då handlar det om att komponera ihop en kalkyl utifrån en förfrågan från en beställare. Vid färdiga handlingar handlar det mer om att mängda, och samtidigt kontrollera att handlingarna stämmer och är rimliga.

En tredje form är riktkostnadskalkyl vid partneringprojekt, där Assemblin får uppdrag i fas 1.

– I ett partneringuppdrag samarbetar vi med de andra aktörerna för att hålla nere kostnaderna. De uppdragen får vi ofta för att vi har gjort ett bra jobb tidigare, vilket är kul.

Hur mycket tid kalkylatorn får på sig beror på beställaren, vanligtvis en månad per anbud.

– Ibland har jag inte tid att göra det så noggrant som jag skulle vilja. Då får jag använda min erfarenhet och tidigare kalkyler från liknande projekt. I sådana fall är det extra viktigt att förklara för kunden vad kalkylen är baserad på och hur vi har tänkt. Om vi inte alls hinner med är det bättre att vara rak och säga det till kunden. Det uppskattar de.

Vid ett tillfälle, gällande en EKO-butik, hann inte Marcus ta fram en ny kalkyl men kunde ta hjälp av filialen i Skövde som hade gjort ett liknande uppdrag tidigare. Trollhättan fick jobbet.

En viktig lärdom har varit att man oftast inte kan spara in pengar på en billig produkt. Tar produkten längre tid att montera kostar det i stället i mantimmar. Helhetstänket är viktigt.

Att läsa handlingar ingår också i jobbet. Vad står i AF-delen, om garantitid, ÄTA-pengar?

– Man ska vara en mini-jurist, och på Assemblin får som tur är gå internutbildningar i entreprenadjuridik. Vid frågor kan jag kontakta en riktig jurist.

Marcus är ensam om sin titel på filialen, men det är långt ifrån ett ensamjobb.

– Det är skönt att jobba i stor koncern där man är många som samarbetar. När det handlar om att ta fram ett anbud hjälper alla till. I Trollhättan har vi även en säkerhetsavdelning som också kalkylerar och vi har ett bra samarbete.

Arbetet sker främst framför datorn, men att göra arbetsplatsbesök är också viktigt för att kunna göra en bra kalkyl. Exempelvis vid en ombyggnation är det en fördel om Marcus kan se förutsättningarna på plats.

Är det ett stressigt arbete?

– Arbetsbelastningen går i vågor och tack vare min erfarenhet kan jag anpassa mig efter hur mycket det är att göra just då. Om det är mycket att göra går jag inte in på skruvnivå.

Känner du press över om ni får uppdraget eller inte?

– Jag tar i alla fall ett stort ansvar för det. Det är en tävling och vi går alla in för det. Men vi gör det professionellt och tävlar inte med lägsta priset, utan med bästa lösningen.

Vilka egenskaper ska man ha för att passa som kalkylator?

– Tydlighet och noggrannhet, och branschvana. Det är också viktigt att hålla kontakten med elektrikerna och höra hur de jobbar. Utvecklingen går snabbt, produkterna förändras och skyddskraven blir högre. Allt sådant påverkar kalkylen.

Vad är det roligaste med jobbet?

– Jag trivs med mina kollegor och vi är duktiga på att ge varandra feedback och en klapp på axeln. Det är också kul att vara med när vi får roliga projekt. Att läsa handlingar en hel dag är den mindre roliga delen av jobbet.

När han saknar den mer praktiska delen av jobbet startar han småprojekt ute vid sommarstugan. Han håller också igång med cykling och skidåkning på fritiden. Och det är inga vanliga motionsrundor det handlar om.

Marcus har bland annat kört Vasaloppet fyra gånger och Vätternrundan tio gånger. Klassikern – Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet på ett år – har han klarat av två gånger.

– Motion är den bästa medicinen mot stress och ett stillasittande jobb. Jag kan verkligen rekommendera Klassikern, den ger varierande träning över hela året och man får åka runt och se mycket av Sverige. Men vi har bra förutsättningar här i Trollhättan också, till och med för skidåkning på konstsnö tack vare den lokala skidföreningen.