”Jag har inte ångrat mitt yrkesval en enda dag”

Fyrtio år har Lennart Petersson, Assemblins numera pensionerade vice vd, vigt åt installationsbranschen. Det som började med ett utbildningsval av en skoltrött tonåring ledde hela vägen till toppen på ett av Nordens största installationsföretag.

Att det var rörläggare han skulle bli var ingen självklarhet. Men Lennart Petersson tyckte att skolan var ganska jobbig. När det blev dags att välja linje till gymnasiet föll valet på en hantverksutbildning, nämligen det då tvååriga VVS-programmet. Det visade sig bli en lyckoträff:

– Jag har inte ångrat mitt val en enda dag sedan dess. Jag har haft ett jättekul arbete där jag kunnat kombinera frihet under ansvar, konstaterar han.

Sin praktik och lärlingsperiod gjorde han på företaget Gamlestadens rör i Göteborg. Därefter fick han erbjudande om att börja som rörmontör på Rör AB Nilsson & Billö, vilket Lennart Petersson nappade på. Historien kunde dock fått ett helt annat slut när han några år senare råkade ut för en arbetsplatsolycka:

– Jag stod på en byggnadsställning som helt plötsligt rasade ihop och föll handlöst sex meter ner mot marken. Fotleden krossades och jag blev sjukskriven i åtta månader.

Från rörläggare till bagare

Av en händelse fick Lennart Petersson vid denna tid ett erbjudande från sin svärfar om att köpa ett bageri ihop.

– Jag tyckte var en kul idé, så jag tackade ja till att bli delägare och började arbeta med distribution av bakverk till butiker i Göteborgsområdet. Men omständigheter gjorde att jag själv behövde ta på mig rollen som bagare, vilket inte fungerade parallellt med distributionsarbetet. Det slutade därför med att jag och min svärfar sålde bageriet efter drygt två år.

Tanken var att han skulle fortsätta med försäljning i någon annan form, men så blev han kontaktad av sin gamla arbetsgivare Rör AB Nilsson & Billö, som undrade om han ville komma tillbaka och bli ansvarig för ett nytt projekt. Lennart Petersson tackade ja till erbjudandet och har därefter aldrig lämnat installationsbranschen igen.

– Däremot så insåg jag att jag inte skulle kunna ha ett så pass tungt arbete som montör i hela mitt yrkesliv, så jag passade på att vidareutbilda mig parallellt med mitt jobb.

Det blev studier i företagsekonomi, projektledning och ledarskap på NCC-universitet (en vidareutbildning där NCC samarbetade med Handelshögskolan i Stockholm). Innan dess hade han även hunnit läsa upp matematik och andra VVS-ämnen. Lennart Petersson avancerade till olika ledande roller inom företaget. Han gick från att vara rörmontör till att bli arbetsledare, projektledare, arbetschef, filialchef, regionchef, divisionschef, vice vd och vd.

– Det var ganska självklart för mig att läsa vidare. Jag har alltid attraherats av att lära mig mer och vilja att vara bra på det jag gör. Det har drivit mig framåt i karriären i alla olika roller som jag har haft, konstaterar han.

Uppköp och sammanslagningar

Förutom den korta sejouren som bageriägare har Lennart Petersson varit samma företag trogen hela sitt arbetsliv, även om uppköp och sammanslagningar gjort att företagsnamnen och ägarförhållandena skiftat. Det började som sagt på Rör AB Nilsson & Billö 1976, som köptes upp i flera led och slutligen blev en del av NVS (Nordiska Värme Sana) i mitten av 90-talet. Värme och sanitet har hela tiden varit hans arbetsområde.

Så småningom blev NVS uppköpta av Imtech och Lennart Petersson tillträdde rollen som vd på VS-delen av företaget. Lennart lämnade Imtech för en tid under 2015, men fick erbjudande om att komma tillbaka till samma tjänst, senare under samma år.

– Något år därefter blev jag erbjuden att gå in som tillförordnad vd på koncernnivå i företaget som då bytt namn till Assemblin. Jag tyckte egentligen att rollen skulle gå till en yngre förmåga, så jag tog jobbet under förutsättning att Assemblin startade en rekryteringsprocess för att ersätta mig.

2018 tillträdde Assemblins nya vd Mats Johansson, och Lennart gick därefter över till att bli vice vd sina sista år i företaget.

Kompetensutveckling är vägen framåt

Lennart Petersson har under sina många år i företaget hunnit initiera flera interna projekt för att förbättra produktiviteten. Till exempel var han med och startade upp den så kallade ”produktivitetsutvecklaren” där ny kunskap och kompetens spreds rekordsnabbt mellan regionerna genom speciella produktivitetsutvecklare som enbart arbetade med att implementera nya arbetsmetoder på resande fot. Produktivitetsutvecklarna var montörer i grunden, som vidareutbildats för detta uppdrag.

– Det här var ett jättebra sätt att korta ner beslutsvägar markant. Man kunde gå från ord till handling på några dagar.

Därutöver har Lennart Petersson varit med och startat både platsansvarigutbildningar och projektledarutbildningar internt tillsammans med HR-avdelningen.

– Det här med internutbildningar ligger mig varmt om hjärtat. Att vidareutbilda medarbetare och därmed kunna rekrytera internt i större utsträckning, det tror jag är en fördel såväl för företaget som individen, understryker han.

Lennart Petersson nämner också säkerhetsarbetet i installationsbranschen som utvecklats mycket sedan hans egen arbetsplatsolycka i unga år.

– Både arbetsmiljö och skyddsutrustning har förbättrats markant sedan 70-talet och jag har själv varit med och startat flera arbetsmiljöprojekt inom företaget. Idag ser man också till att minska statiska arbetsmoment hos installatörerna och lägga in möjlighet till träning med subventionerat gymkort, för att reducera skador.

Teknikskiften och framtidsutmaningar

Det har hänt en del under de 40 år som Lennart Petersson arbetat i installationsbranschen, både vad gäller teknik, arbetsmiljö och öppenhet.

– Sättet att handla upp projekt, att skapa transparens i företagen och arbetsmiljöarbetet, där har det skett stora förändringar till det bättre, framhåller han.

Ett av de största teknikskiftena i branschen skedde när man gick från att löda och svetsa vid sammanfogning av rör till att istället börja använda sig av pressning och rillade rörsystem. Detta ger en mycket enklare installation jämfört med tidigare arbetssätt.

Även det industriella byggandet har påverkat installationsbranschen till viss del och där tror Lennart Petersson att vi kommer att se ännu fler förändringar framöver.

– Jag tror att det industriella prefab-byggandet kommer att öka och då kommer montörer i mycket större utsträckning montera färdiga installationsdelar än vad vi gör idag. Det innebär att installationsföretagen behöver vara beredda på att ställa om sin verksamhet till rådande förutsättningar. Det går inte att ha en statisk verksamhet som vi är vana vid.

Den nuvarande samhällskrisen som orsakats av coronaviruset kommer att få konsekvenser för branschen både på lång och kort sikt, tror Lennart Petersson.

– Framförallt kommer krisen att påverka de installationsföretag som jobbar med service och ROT-projekt. När folk nu måste jobba hemifrån går det ju inte att starta projekt i samma omfattning. Sedan påverkas företagen också i flera led – stänger industrierna, då kan vi inte arbeta heller.

Personliga utmaningar

Att inneha en hög chefsbefattning innebär många prövningar. För Lennart Petersson har det framförallt handlat om att få tiden att räcka till – både till jobb och privatliv.

– Det är väl egentligen samma som för alla andra; att få ihop livspusslet med familj, aktiviteter och ett krävande arbete. Min strategi har varit att försöka hålla jobbet till fasta tider och att inte säga ja till allt som folk ständigt ber en om.

Livet som pensionär innebär ett nytt kapitel i livet, något han ser han fram emot:

– Nu kommer jag att ta hand om mig själv. Jag ska träna mer och spela mera golf. Renovera och bygga om på mitt sommarställe på Tjörn. Och så kommer jag att umgås mer med barnbarnen.

Fakta

Lennart Petersson
Ålder: 63 år.
Bor: Göteborg.  
Familj: Frun Katarina. Tre barn, två barnbarn och en hund.
Fritidsintressen: Sommarstället, båtliv, golf och familjen.
Motto i livet: Gör saker till 100% – halvbra är helfel!
Största lärdomen: Att ha lärt mig att se och förstå människor så som de är. Jag tror väl om alla jag möter tills jag blir motbevisad. Då får jag en betydligt trevligare och roligare vardag.