Jag gillar att vara mobil, att få se olika verksamheter och inte bara vara stationerad på en arbetsplats

Jag hade hunnit se flera olika arbetsplatser under min praktik och kände att Assemblin gav mig det jag önskade i form av trevliga kollegor och roliga arbetsuppgifter. Styrkan med ett så pass stort företag som Assemblin är att det finns så mycket kunskap samlat i en organisation.

Hur länge har du jobbat på Assemblin och hur kom det sig att du började jobba här?

Jag har jobbat hos Assemblin sedan 2014. Då började jag som elektriker efter att jag hade gjort min praktikperiod från gymnasiet här. Jag hade hunnit se flera olika arbetsplatser under min praktik och kände att Assemblin gav mig det jag önskade i form av trevliga kollegor och roliga arbetsuppgifter. Styrkan med ett så pass stort företag som Assemblin är att det finns så mycket kunskap samlat i en organisation. Filialerna ger möjlighet till att kunna byta arbetsplats om privatlivet kräver det.

Vilka utbildningar har du gått?

I gymnasiet gick jag El & Energiprogrammet. I samband med att jag bytte från elektriker till säkerhetstekniker gick jag en utbildning i ljudkunskap och regelverk för UTM (utrymningslarm med talat meddelande) SBF 502:1. Mycket av arbetet jag gör är självlärt och varje situation är unik, man skapar därför nya erfarenheter från varje projekt. Mina kollegor är en guldgruva av kunskap så mycket kan lösas med hjälp av ett telefonsamtal.  

Har du nytta av tidigare yrkesroller i ditt nuvarande jobb?

Ja, erfarenheten som elektriker har hjälpt mig i arbetet som tekniker, särskilt med att förstå installationsbiten.

Vad är det bästa med jobbet?

Jag gillar att vara mobil, att få se olika verksamheter och inte bara vara stationerad på en arbetsplats.
Rollen som säkerhetstekniker är en av få som möter slutkund och det tycker jag är givande, att få skapa relation med dem. Eftersom varje objekt har en unik lösning krävs det att man ser till varje specifikt jobb och behöva vara en problemlösare, ingen dag är den andra lik!

Vilka utmaningar möter du i jobbet?

Likaväl som det är en av de bästa delarna med jobbet, så är det också det mest utmanande: just att varje objekt har en unik lösning som innebär att felsökning kan bli lite mer omfattande. När man inte hittar felet direkt kan det ibland bli frustrerande. Eller när vi ska ljudmäta anläggningarna så vill man göra mätningen när så få människor som möjligt är i byggnaden ­– detta kan medföra att arbetstiderna sker sena kvällar eller tidiga mornar.

Tycker du att du får möjlighet till utveckling i din yrkesroll?

Absolut! Man kan gå olika utbildningar som man får nytta av i jobbet och sen få möjligheten att utföra den delen i ett projekt. Jag tror aldrig jag kommer bli fullärd inom detta, det kommer nya system hela tiden och därmed nya utmaningar!

Upplever du att det finns karriärmöjligheter inom Assemblin?

Ja, det gör jag. Först att få kunna utvecklas inom Assemblin och att sedan byta tjänst internt. Vi har ju till exempel Assemblin Academy som ska hjälpa anställda att få rätt utbildning och kompetens för respektive område. Många i organisationen har bytt tjänst och ansvarsområden, det är vanligt förekommande inom Assemblin!

Vilka egenskaper tycker du är bra att ha för att jobba som säkerhetstekniker?

Att vara noggrann är ett måste. Och ha en gnutta envishet, att inte ge sig förrän problemen är lösta. Att vara lyhörd, ansvarsfull och serviceinriktad gentemot kunden för att kunna möta dess behov.