Att lösa kundens problem är nyckeln

Trots det tuffa läget på marknaden har Assemblin haft en god orderingång under 2023. Daniel Andersson vet vad som krävs för att uppdragen ska rulla in.

Assemblin har etablerat sig som en erfaren och pålitlig installationspartner med hög, multiteknisk kompetens. Vi har stor erfarenhet av olika typer av byggnader och kan bidra genom hela byggprocessen, från idé, design och projektering till installation och driftsättning, men också under den efterföljande drifts- och underhållsfasen. Men vad är det egentligen som är avgörande när kunderna väljer installatör? Daniel Andersson har varit involverad i arbetet med flera stora anbud både på Assemblin VS och Assemblin El:

- Självklart varierar det från kund till kund, men generellt gäller det att visa att vi förstår och har lösningar på kundens behov. Lyhördhet, kommunikation och analys av kundens behov är helt avgörande för att vinna ett service- eller entreprenaduppdrag, säger Daniel Andersson, affärsutvecklare på Assemblin El.

Daniel pratar också om vikten av att visa att vi har en bred kompetens och kan anpassa vårt erbjudande till nya behov i samhället. Den senaste tiden har intresset för tekniska system och lösningar kopplade till förnybara energikällor som bergvärme, jordvärme och solceller/solpaneler ökat även om osäkerhet och det höga ränteläget dämpar investeringsviljan.

- Intresset för energieffektiva och gröna lösningar är stort, men det finns en tveksamhet kring vilken teknik som kommer att bli standard i framtiden. Just nu håller också vissa kunder hårt i plånboken eftersom räntan är så hög. Även intresset för vårt eget hållbarhetsarbete ökar, särskilt från större beställare. Då är det skönt att vi har en relativt omfattande hållbarhetsrapport där jag hittar de flesta svar på kundernas frågor, avslutar Daniel Andersson.