”Det är ingen stor grej att vara tjej i installationsbranschen idag”

Trots mansdominansen i bygg- och installationsbranschen väljer alltfler kvinnor att söka sig dit. På Assemblin Ventilation i Växjö arbetar fyra unga kvinnor på olika ledande positioner – något som de varken ser som speciellt exceptionellt eller ovanligt. För dem är jämställdhet en självklarhet oavsett bransch.

Text: Emelie Carlander
Foto: Anders Howerdal

De har alla lite olika ingångar till sina nuvarande positioner på Assemblin Ventilation i Växjö, men i botten har samtliga fyra en ingenjörsutbildning. Rebecca Karlsson arbetar som projektledare och ansvarar för inköp samt att medarbetare och material är på rätt plats i rätt tid. Yifan Guo är energiexpert och miljöbyggnadssamordnare och ser till att byggnader uppfyller dagens energi- och miljökrav. Jeanette Gustavsson, kalkylator, räknar på priser till anbud och Caroline Antonsson konstruerar ritningar och hjälper vid behov montörerna på plats på bygget.

För ingen av dem var det kontroversiellt att välja en mansdominerad bransch och de har heller inte stött på fördomar för att de är just tjejer.

– Jag skulle bli förvånad om det förekom. Jag ser det inte som någon stor grej att jag är tjej i installationsbranschen. Tidigare har jag jobbat inom industrin och haft flera kvinnor på höga positioner som kollegor, så jag upplever inte att jag tillhör en minoritet i den här sektorn, menar Jeanette Gustavsson.

Rebecca Karlsson fortsätter:

– Jag har blivit väldigt bra bemött överhuvudtaget. Jag trodde innan jag började att det skulle vara ett tuffare klimat i den här branschen, men det har jag inte märkt något av. Så länge du gör ditt jobb är det ingen som bryr sig om du är man eller kvinna.

Personkemi viktigare än kön 

Att det skulle vara en fördel att de är fyra kvinnor i samma arbetslag är inget de specifikt reflekterat över.

– Det handlar mer om personkemi än kön när det kommer till kollegor. Samtidigt är jag ju glad att arbeta på en blandad arbetsplats, både när det gäller ålder och kön. Här på kontoret är vi 12 tjänstemän – sju killar och fem tjejer, så ganska jämställd fördelning, säger Caroline Antonsson.

Yifan Guo uppskattar också blandningen av män och kvinnor på kontoret:

– Jag tror att man kan se lösningar ur lite olika perspektiv beroende på om man är kille eller tjej, så det är en stor fördel med jämställda arbetsplatser, understryker hon.

Aktivt jämställdhetsarbete

En av Assemblins hållbarhetsambitioner är att aktivt arbeta för mångfald och jämställdhet och man har också en tydlig nollvision när det gäller all form av diskriminering och kränkningar. På olika sätt uppmärksammar och uppmuntrar företaget också kvinnliga medarbetare, exempelvis sponsrar Assemblin Norge branschinitiativet ”Ingeborg” och Assemblins Sverige deltar sedan 2017 i branschinitiativet ”Jämnt på jobbet”.

Fortfarande är dock Assemblin, liksom branschen i stort, starkt mansdominerat – under 2019 uppgick andelen kvinnor i Assemblin till 5,5 procent. Andelen kvinnliga ledande befattningshavare är däremot högre och ökade något jämfört med föregående år till 13,7 procent. I styrelsen ökade andelen kvinnor ännu mer; från 20,0 procent år 2018 till 33,3 procent år 2019.

Locka fler kvinnor

Caroline, Jeanette, Yifan och Rebecca uppskattar framför allt att deras yrken är så varierande, stimulerande och flexibla samt att de får lära sig nya saker hela tiden. De tror att digitaliseringen kommer att underlätta arbetet mycket i framtiden, framför allt när dagens överflöd av papper och pärmar kommer ersättas av surfplattor och digital kommunikation. 

Hur ska man då få fler kvinnor att söka sig till installationsbranschen? Yifan Guo tror att det behövs bättre marknadsföring från företagen och att de väljer att synas på arbetsmarknadsdagar på både högskolor och yrkeshögskolor. Caroline Antonsson är inne på samma spår, men tror att det arbetet behöver börja tidigare, redan på gymnasiet.

Rebecca Karlsson tycker det är viktigt att hon som kvinna framhåller att hon upplever ett bra arbetsklimat i sin bransch, så att fler tjejer vågar söka sig dit. Jeanette Gustavsson tror på att lyfta arbetsvillkoren – att det inte alls är så skitigt och tungt numera och att säkerhet och god arbetsmiljö är högt prioriterade.

– Jag tycker att det verkar vara på väg åt rätt håll, att det är fler kvinnor nu än tidigare som söker sig till branschen. Flera av mina tjejkompisar är ingenjörer och väldigt positiva till att arbeta inom samhällsbyggnadssektorn, konstaterar Rebecca Karlsson.