Assemblin Säkerhet Ljungby

Efterfrågan på tjänster inom säkerhet ökar stort inom olika delar av samhället. Möt två av våra duktiga säkerhetstekniker i Ljungby; Thea Ljungberg Karlsson, behörig ingenjör för utrymningslarm med talat meddelande, och Simon Svensson, behörig ingenjör brandlarm och projektledare.

Bildtext: Jonas Eliasson är filialchef på Assemblin El i Ljungby, som har en kompetent säkerhetsavdelning där bland andra Thea Ljungberg Karlsson och Simon Svensson ingår.
Foto: Anna Gummesson

 

I småländska Ljungby finns en av de filialer som erbjuder ett flertal tjänster inom området säkerhet såsom inbrottslarm, passagesystem, lås och låsbeslagning, kamerabevakning, brandlarm och utrymningslarm. Sedan en tid tillbaka jobbar de även med helhetslösningar inom utrymningslarm med talat meddelande, UTM. Varje system har sitt eget syfte och integreras oftast med varandra.

Sedan många år har filialen jobbat med säkerhet, ofta i tätt samarbete med övriga filialer i landet. Efterhand har verksamheten utvecklats på flera plan med nyrekryteringar och ökad kompetens. Nu är personalstyrkan tio personer totalt inom teknikområdet säkerhet.

– Vi som jobbar med säkerhet är alla väldigt intresserade av det vi gör, berättar Simon Svensson, som är behörig ingenjör brandlarm och projektledare i Ljungby.

Geografisk bredd

Teamet i Ljungby arbetar över hela södra Sverige. Många kunder har sin bas i Ljungby med omnejd, men kan ha anläggningar på andra platser där filialen får uppdrag.

– I många verksamheter ställs höga krav på säkerheten. Dessa kan utgöras av både myndighetskrav och en egen ambition om hög säkerhet. Detta ställer i sin tur höga krav på oss som leverantör, dels vid leveransen, dels vid service och underhåll, säger Simon.

En affär inom säkerhet avslutas inte efter att anläggningen är levererad och installerad. Anläggningen underhålls regelbundet och anpassas ständigt efter förändringar i verksamheten och i byggnadens utformning.

Assemblin i stort har fått upp ögonen för området säkerhet och ser mervärdet i det, framhåller Simon.

– Vi har en fantastisk organisation inom Assemblin som kanske inte alla känner till, säger filialchefen Jonas Eliasson. Säkerhet är ofta en förtroendeförsäljning. Vi växer organiskt och är mer och mer efterfrågade både internt och externt. Att jobba med brandlarm har vi gjort väldigt länge, så det är en naturlig väg att vi nu även arbetar med utrymningslarm med talat meddelande.

Särskild behörighet för UTM

Just när det gäller UTM krävs en särskild behörighet. Där kommer Thea Ljungberg Karlsson in i bilden. Thea har gått flertalet utbildningar inom området och certifierats som behörig ingenjör för denna typ av larm.

Anledningarna till att kunderna vill installera utrymningslarm med talat meddelande kan vara både krav från myndigheter och en egen önskan om hög säkerhet.

– Det gäller ofta miljöer där personer som vistas i lokalerna inte förväntas ha god kännedom om lokalernas utformning. Ett talat meddelande är ett bättre sätt att göra människor uppmärksamma på att det uppstått en brand eller annan fara, jämfört med en vanlig konventionell utrymningssignal. Systemen används ibland även till andra ändamål såsom utrop, bakgrundsmusik och inrymning. Vissa kunder har krav från myndigheter på utrymningslarm med talat meddelande, i andra fall vill kunden helt enkelt ha en hög nivå på säkerheten. Vanliga kunder är butiker, hotell, skolor och ishallar, berättar Thea.

Thea, som är 24 år, började på Assemblin i Ljungby hösten 2020, men hade redan tidigare flera års erfarenhet av utrymningslarm med talat meddelande. För att bli behörig ingenjör för denna typ av larm krävs ett flertal utbildningar inom bland annat grundläggande brandskydd, entreprenadjuridik, ljudkunskap och kunskap i regelverk. Dessa avslutas sedan med en examination.

– Innan jobbade jag med UTM på ett annat företag, där jag började direkt efter studenten. Jag gick el- och energiprogrammet på gymnasiet här i Ljungby.

Möjlighet till utveckling 

Att Thea valde installationsbranschen har att göra med ett tidigt intresse för teknik.

– Jag har alltid varit väldigt intresserad av teknik. Jag ville inte gå en teoretisk utbildning på gymnasiet, utan kände att en praktisk skulle passa mig bättre. Och el-utbildningen verkade spännande.

– Det bästa med jobbet är att hela tiden utvecklas som person. Jag lär mig oftast något nytt varje dag. Att lösa en utmanande uppgift utvecklar mig inte bara kunskapsmässigt, utan även som individ. Just den personliga utvecklingen tycker jag är väldigt kul, säger Thea.

Teknikområdet säkerhet expanderar i snabb takt, så sannolikt kommer Thea få möjlighet att ta sig an utvecklande uppgifter även framöver.

– Utmaningar möter jag varje dag, stora som små! Jag har ju jobbat enbart med talat utrymningslarm tidigare, men nu får jag uppdrag som gäller även andra typer av säkerhetssystem och integrationer emellan dem.

Utvecklas snabbt med AI

Området säkerhet växer hela tiden och kundsegmentet ökar när fler vill investera i trygghet. Framförallt inom kamerabevakning ser Simon att efterfrågan kommer att öka och där vill Assemblin vara ett naturligt val av installatör.

– Det kommer smartare teknik, inte minst med artificiell intelligens, AI, där sker en snabb utveckling. Systemen blir större och mer komplexa. Idag är det ofta så mycket som ska hända när ett larm aktiveras. Det blir mer avancerade anläggningar och nya produkter kommer hela tiden. Vi märker att efterfrågan ökar på alla områden, säger Simon.