En unik ledarutbildning

Kompetensutveckling är en central fråga för Assemblin. Därför har vi tagit fram en koncerngemensam ledarutbildning som utvecklats i samarbete med Stockholms Handelshögskola – Assemblin Talent Program.

Lennart Petersson på Assemblin berättar att resan började med ett ledningsbeslut att skapa en intern utbildning för att stärka ledarskapet och utveckla företaget. ATP, eller Assemblin Talent Program, fick sin form i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm.

– Tekniskt kunnande har våra ledare redan med sig. Det vi ville stärka var ledarskapet, chefernas förmåga att se medarbetare och få dem att vara med och utveckla företaget vidare, säger Lennart Petersson.

Ger verktyg i vardagen

Robert Nobel, programledare för Executive Education på Stockholms Handelshögskola, har hjälpt till att sätta samman innehållet och boka presentatörer för de fem utbildningstillfällen som ATP är uppbyggt kring.

– Många av dessa ledare har börjat praktiskt och sedan hamnat i en position där de ska föra Assemblin framåt. Vi hjälper dem med verktyg och modeller som de kan använda praktiskt i vardagen, säger Robert Nobel.

Utbildningen består av fem kurstillfällen och börjar med en förberedande uppgift där deltagarna presentera sig själv och sitt personliga ledarskap.

– Sedan handlar två moment om det personliga ledarskapet, dels utifrån förmågan att se sig själv ur andras perspektiv och förstå medarbetarna, dels hur cheferna kan utveckla kommunikationen med både individer och större grupper, säger Robert Nobel.

Utbildningen innehåller också diskussioner om grunderna för strategi och hur internt arbete kan hjälpa till i att möta kundernas krav, bland annat. 

Deltagarna väljs ut

Lennart Petersson berättar att HR- och affärsområdeschefer kontaktar de chefer som de tror kan gynnas av utbildningen. Det kan vara bland annat en filialchef, regionchef eller annan som har ansvar inom till exempel ekonomi eller HR.

– På lång sikt hoppas vi att utbildningen påverkar och förändrar beteenden. Vi vill att det ska uppstå goda idéer och ske utbyten genom nätverken som vi bygger.

Utbildningen återkommer regelbundet.

– Vi hoppas såklart få se positiva effekter på företagets resultat, men att utveckla människor och bli en bättre arbetsgivare är också ett mål. Vi säljer tjänster och dessa tjänster utförs av människor, säger Lennart Petersson.