Externa revisorer

Enligt bolagsordningen ska årsstämman utse minst en och högst två externa, oberoende auktoriserade revisorer, med eller utan suppleant.

Sedan 2015 har KPMG varit Assemblins externa revisor med Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor. Helena Arvidsson Älgne är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer).

Utöver detta granskas delar av Assemblins verksamhet också ur ett miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöperspektiv av oberoende certifieringsbolag. 

Läs mer om certifikat