Värmeoptimering

Vi har spetskompetens inom injustering av värmesystem, vilket ofta genererar en stor energibesparing i din fastighet.

Från ojämn temperatur...

Hus-ej-injusterat.png

...till injusterad temperatur

Hus-injusterat.png

Ett första steg i att nå en energieffektiv fastighet är alltid en kostnadsfri inventering & förstudie, varpå vi tar fram ett åtgärdsförslag med tillhörande lönsamhetskalkyl.

Genom vår tjänst för värmeoptimering fokuserar vi på injustering, service och optimering av värmesystem. Vi hjälper våra kunder med övergripande optimering och rådgivning, värmeinjustering, underhållsåtgärder som byte av pumpar, ventiler, termostater. Det kan vara som enskilda åtgärder eller som del av ett kombinerat energiprojekt.

Vårt fokus är kvalitet före kvantitet och att ständigt förbättra vår spetskompetens inom optimering av distributionssystem samt installation. Vår ledstjärna i projekten är att alltid ha högsta möjliga kvalitet och optimering som resultat.

Vi är ett specialistföretag inom injustering och använder oss av de vanligt förekommande injusteringsmetoderna på marknaden. Dessutom lämnar vi alltid en 5-åring funktionsgaranti.

Detta i kombination med vårt kvalitetssäkrade arbetssätt ger en långsiktigt hållbar och högeffektiv fastighet – som sparar på vår miljö.

Vi leder dig som beställare genom varje steg i processen för rätt åtgärd och metod för att skapa en grönare fastighet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag