Värmeoptimering för bostadsrättsföreningar

Upplever ni problem med varma och kalla lägenheter? Vi har lösningarna.

Optimerade värmesystem ger en jämnare inomhustemperatur, vilket minskar din energianvändning och därmed dina driftkostnader.

Från ojämn temperatur...

Hus-ej-injusterat.png

...till injusterad temperatur

Hus-injusterat.png

Vi hjälper dig energieffektivisera fastighetens värmesystemet med vår egen personal som med stor kunskap och engagemang arbetar för att alltid leverera kvalitet.

Många fastighetsägare upplever problem med värmen i fastigheten vilket kan uppträda enligt nedan:

  • Varma och kalla lägenheter
  • Oljud i element/radiatorer
  • Höga uppvärmningskostnader
  • Kalla element/radiatorer

Är detta något ni upplever i er fastighet? Ta då tillfället i akt att kontakta oss för en kostnadsfri förstudie.

Genom värmeoptimering erbjuder vi er ett processtyrd arbetsmodell för injustering, service och optimering av er fastighets vattenburna värmesystem.
Detta energieffektiviserade värmesystem leder till jämnare inomhustemperaturer och därmed bättre boendekomfort och lägre uppvärmningskostnader.

Steg för steg

 

Inventering/Förstudie
Första steget är alltid ett kostnadsfritt besök. Här kommer vi ut på plats och tittar på fastigheten samt samlar in information ifrån er som fastighetsägare för att utifrån de faktiska förutsättningarna kunna ta fram ett åtgärdsförslag som baseras på behovet i fastigheten och därmed hjälper er på bästa sätt. 

Åtgärdsförslaget presenterar vi i sin helhet med tillhörande besparingskalkyl för att ni skall få en djupare förståelse för vad vi vill göra för er.

Dimensionera
Väljer man att gå vidare går beräkningsprocessen igång vilken baseras på erforderliga data från VS-ritningar och utförda besiktningar. Därigenom beräknas optimala flöden för berörd fastighet.  

Informera
Vi hanterar informationsflödet till lägenhets- och lokalinnehavare i samråd med er. Detta med målsättningen att avlasta er som fastighetsägare för att ni skall kunna lägga tid på annat. 

Installera
Med upprättad beräkning genomförs injustering enligt ök. Metod samt därtill kompletterande underhållsåtgärder.  

Funktionskontroll
Vid lämplig utomhustemperatur utförs vi en funktionskontroll med mätning av tillopp, returtemperatur och rumstemperatur, underlaget analyseras och eventuell efterjustering utförs. 

Funktionsoptimering
Efter slutförd och kontrollerad injustering ta vi fram en värmekurva som representerar den rumstemperatur ni som fastighetsägare vill ha. Denna kan vi sen lägga in i er styr vilket leder till att ni kan åtnjuta besparingen i energiprojektet. 

Dokumentation
Fullständig elektronisk dokumentation över lägenheter kopplad till objektsnummer med samtliga kontrollpunkter sker digitalt och uppkopplat i vårt unika katalogiseringssystem. Denna dokumentation tillsamman med övriga uppdaterade underlag tillhandahåller vi i samband med överlämning av projektet. Till detta erbjuder vi löpande rapportering under projektets gång. 

Assemblin Energioptimering – För Grönare Fastigheter

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag