Större energiprojekt

Att ta ett helhetsgrepp kring energiproduktion och distribution är något vi har stor erfarenhet av. Genom värmeåtervinning, solceller och bergvärme kan ni producera er egen energi och ta vara på naturens resurser.

Enex som är en av våra nischade verksamheter inom energieffektivisering är med er från projektidé till besiktigad och färdigställd anläggning. Därefter erbjuds serviceavtal för den nya värmeanläggningen inkluderat support till fastighetsskötare, förvaltare, styrelse i brf m m samt löpande driftoptimering för att alltid ha en så driftsäker och effektiv energianläggning som möjligt.

Vi konstruerar, handlar upp och driver projektet i mål för en kostnads- och energieffektiv lösning så att ni som fastighetsägare kan fokusera på annat. 

Några av våra tjänster:

  • Installation av bergvärme
  • Installation av frånluftsåtervinning/värmeåtervinning av ventilationen s k FX-system
  • Installation av Enex Hybridanläggning - bergvärme i kombination med frånluftsåtervinning
  • Installation av solenergi, både solceller och solfångare alternativt en kombination av båda

Detta i kombination med en injustering av värmesystem skapar en helhetslösning för er fastighet.

Mer om ENEX tjänster