Koll på produkterna genom katalogisering

Genom att katalogisera de tekniska systemen i er fastighet eller i era lägenheter får du som fastighetsägare ett bra verktyg för underhåll och drift.

Genom att katalogisera de tekniska systemen i er fastighet eller i era lägenheter får du som fastighetsägare ett bra verktyg för underhåll och drift.

Katalogisering är ett viktigt verktyg för dig som fastighetsägare. Detta kombineras alltid med våra vattensparpaket men med fördel även med andra tjänster och installationer. På så vis kan ni som kund få ut mer av investeringen genom att vi minskar besöken hos de boende, dvs 1+1=3. Övriga tjänster att kombinera med katalogiseringen:

  • Inventering & dokumentation av VVS-armaturer.
  • Inventering av värmesystem.
  • Kontroll av brandvarnare.
  • Våtrumsbesiktning. Kontroll av frånluftsventilation.
  • Inventering & dokumentation av vitvaror.
  • IR-mätning av temperaturer på värmesystemet.
  • Dokumentering gällande förutsättningarna för framtida installation av vattenmätning.
  • Installation av temperaturgivare för konstant temperaturloggning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag.