För kunder hos SBC

Välkomna till Assemblin VS Energioptimering. Vi hjälper er att optimera föreningens värme- och vattensystem - för grönare fastigheter och lägre driftskostnader.

Upplever ni problem med ojämn inomhustemperatur såsom varma och kalla lägenheter, oljud i värmesystemet eller höga uppvärmningskostnader?

Kostnadsfri förstudie

Tillsammans med SBC erbjuder vi en kostnadsfri förstudie där vi tillsammans med styrelsemedlem/förvaltare genomför en grundlig kontroll av värmesystemets komponenter och förutsättningar. Förstudien omfattar:

 • Undercentral
 • Allmänna utrymmen
 • Stickprov i utvalda lägenheter

Tillsammans med VS-ritningar, energideklaration och information om energi- och tappvattenförbrukning de senaste 3 åren kan vi ta fram ett åtgärdsförslag och en kalkylerad besparingspotential som baseras på just er fastighet (se mer nedan).

Våra tjänster

Vi är experter på optimering av värme- och vattensystem.

Värmeoptimering

 • Injustering och balansering av flöden och temperaturer
 • Optimering av värmekurva
 • Underhåll så som byte av termostater, ventiler m.m.
 • Dimensionering och installation av radiatorer
 • Inventering värmesystem

Tappvattenoptimering

 • Flödesoptimering av kranar/armaturer
 • Service och läckagekontroll
 • Tappvarmvattenkartläggning
 • VVC-injustering
 • Byte av armaturer och WC-stolar
 • Inventering av VVC-system

Erbjudande till SBC-ansluten bostadsrättsförening

Förutom den kostnadsfria förstudien erbjuder vi SBC:s kunder rabatterade tjänster.

Inventering av värmesystem

I samband med beställning ”injustering värmesystem” erbjuder vi en inventering av värmesystemet till reducerat pris. Arbetet omfattar avisering, nyckelhantering, inventering av radiatorer i lägenheter, allmänna utrymmen, lokaler och källare. Inventering av friliggande rör VS-system i samtliga utrymmen. Utifrån detta material skapas ritningsunderlag med radiatormodell och friliggande rördragningar.

Service och läckagekontroll

I samband med injusteringsprojekt erbjuder vi service och läckagekontroll av tappvattensystem till reducerat pris. Arbetet omfattar service och kontroll av samtliga kranar, armaturer, WC i fastigheten. (exkl. material) samt därtill hörande dokumentation.

Nedan angivna priser är exkl. moms.

Moment SBC-rabatterat pris Ordinarie pris
Inventering av värmesystem 100 kr/radiator 200 kr/radiator
Service och läckagekontroll 300 kr/lgh, lokal 495 kr/lgh, lokal

Mer om Assemblin VS Energioptimering AB

Assemblin VS Energioptimering AB är ett auktoriserat VVS-företag och en del av Assemblin-koncernen. Assemblin är en av Nordens ledande installationsbolag med verksamhet i hela Sverige. Vi är en stabil och pålitlig partner med fokus på kvalitet och kompetens. 

Mer om vår verksamhet

Tillbaka till SBC.se