Ökad säkerhet med moderna utrymningslarm

Assemblin har spetskompetens när det gäller utrymningslarm och är en certifierad anläggarfirma enligt SBF 2018 för utrymningslarm med talat meddelande (TUL/UTM).

Automatiska och manuella utrymningslarm

Ett urtymningslarm har i uppgift att varna personer i en byggnad och uppmana till tidig  utrymning vid brand eller annan fara som till exempel gasutsläpp, syrebrist eller bombhot. Tillsammans med ett brandlarm är det en relativ billig investering som skapar trygghet, skyddar människor och räddar liv. Utrymningslarmet kan aktiveras automatiskt eller manuellt, och då som en del av brandlarmanläggningen.   

Olika lösningar för olika lokaler

Det finns ett regelverk som bestämmer vilken typ av utrymningslarm som krävs för olika typer av byggnader och verksamhet. I en bostad kan det räcka med en brandvarnare, men i byggnader där många människor vistas krävs kompletterande utrymningslarm. Larmanläggningen kan också användas för andra ändamål som till exempel bakgrundsmusik, utrop i köpcentra eller inrymningslarm och utrop i skolor. 

Assemblin har den kunskap samt de certifikat och tillstånd som krävs för att utforma och installera rätt typ av larmdon och -system, vilket garanterar att din lösning uppfyller kraven ennligt aktuellt regelverk. Vi har erfarenhet av flera modeller från de största fabrikaten (Bosch, TOA, LDA, 4Evac) vilket innebär att vi kan ta fram konkurrenskraftiga förslag som är optimerade utifrån våra kunders behov. Vi kan också ta ansvar för att ditt utrymningslarm regelbundet kontrolleras och underhålls samt revisionsbesiktigas och har ett aktuellt anläggarintyg.

TUL/UTM

Utrymningslarm består normalt av sirener eller talade utrymningsmeddelanden (TUL)/utrymningslarm med talat meddelande (UTM). TUL/UTM blir allt vanligare och kräver särskild kompetens. Denna typ av larm aktiveras automatiskt från brandlarmanläggningen eller manuellt av speciellt utsedda personer. Assemblin har behöriga ingenjörer som hjälper dig med projektering, installation och kontroll/service av TUL/UTM. 

Komplettera med ett bra brandlarm och sprinklersystem

För ett komplett brandskydd kan du kombinera ditt utrymningslarm med ett bra brandlarm och sprinklersystem. Assemblin är ett komplett installationsbolag och har även marknadsledande kompetens inom dessa områden, som också kan kopplas ihop till en integrerad lösning. Läs mer om vår expertis inom brandlarm här och om vårt sprinklererbjudande här

Kontakta våra experter