Smarta system för kamerabevakning/CCTV

Assemblin installerar och supporterar kamerabevakningssystem för alla behov.

Optimerade bevakningslösningar enligt gällande regelverk

Kamerabevakning (CCTV) blir idag allt vanligare, och teknikutvecklingen går fort. Assemblin är en professionell partner med full kontroll på gällande regler och lagar, och med lång erfarenhet av de vanligaste kamerabevakningssystemen på marknaden. Utifrån våra kunders varierade behov kan vi därför ta fram anpassade och effektiva förslag på bevakningssystem - helt optimerade för din verksamhet.

Vi har kapacitet att installera och löpande kontrollera utrustningen, och kan även integrera kamerabevakningssystemet med andra fastighetstekniska system om så önskas. Bland våra kunder finns företag, bostadsrättsföreningar, butiker, logistikfastighetsägare, miljöstationer, garage mm. 

Fördelar med kamerabevakning

Kamerabevakning används ofta för att förhindra brott och som bevismaterial, men också inom processövervakning, trafikbevakning, skadegörelse, felplacering i lager och objektsbevakning. Fördelarna med bevakningen är flera:

  • Ökad trygghet/upplevd säkerhet
  • Brottsförebyggande
  • Motverkar skadegörelse (avskräckande)
  • Minskat svinn från butik, lager mm
  • Säkerställer bevis vid inbrott/rån

Kontakta våra experter