Trygga inbrottslarm för företag

Vi hjälper företag med installation och löpande tillsyn av effektiva inbrottslarm vilket ger ett bra skydd mot ovälkomna gäster.

Med ett inbrottslarm som känner av och larmar om obehöriga personer tar sig in i din anläggning, fastighet eller arbetsplats kan du känna dig tryggare. Undersökningar visar också att inbottslarm har en avskräckande effekt.

Fastighetsanpassade lösningar

Assemblin har lång erfarenhet av inbrottslarm för företag i olika typer av fastigheter. Vi är leverantörsoberoende och kan därför föreslå den mest optimala lösningen utifrån våra kunders önskemål och behov.. Viktiga utgångspunkter vid val av larmlösning är:

  • Verksamhetsspecifika krav från exempelvis försäkringsbolag och/eller myndigheter
  • Önskemål om hur snabbt larmet ska utlösas och vart larmet ska gå (säkerhetsansvarig på företaget, vaktbolag mm)
  • Önskemål om eventuell integration med andra fastighetstekniska system (exempelvis kamerasystem eller passerkortsystem)

Installation och service

Assemblin har lång erfarenhet av att installera, drifta och underhålla inbrottslarm. Om så önskas kan vi även ta ett helhetsgrepp och koppla ihop med andra fastighetstekniska säkerhetssystem. Kontakta våra säkerhetstekniska experter för en kvalificerad diskussion. 

Kontakta våra experter