Triton offentliggör strategisk kombination av Assemblin och Caverion för att bilda den ledande nordeuropeiska koncernen inom tekniktjänster och installation

Triton offentliggör idag avsikten att kombinera portföljbolagen Assemblin och Caverion till den nya koncernen Assemblin Caverion Group. Sammanslagningen kombinerar styrkorna och förmågorna inom båda bolagen och skapar ett bredare utbud av tjänster och hållbara tekniska lösningar till en större kundbas. Efter sammanslagningen kommer Assemblin Caverion Group att verka i tio länder, generera en årlig omsättning på cirka 3,8 miljarder euro / 43,5 miljarder kronor och sysselsätta cirka 21 900 kvalificerade medarbetare. Assemblin Caverion Group kommer att bli en marknadsledare i framkant som erbjuder de mest heltäckande och senaste lösningarna genom byggnaders hela livscykel.

Den nya koncernen kommer att bibehålla fokus på den kompetenta medarbetarstyrkan i alla länder där Assemblin Caverion Group verkar, och eftersträvar att ta positionen som den ledande och mest attraktiva arbetsgivaren för experter inom installation, teknik och rådgivning. För kunderna innebär sammanslagningen en pålitlig partner med ytterligare kapacitet att kunna möta kraven på en dynamisk marknad samt ett ökat fokus på hållbarhet.

Ledningen för den nya koncernen kommer att bestå av chefer från både Assemblin och Caverion. Assemblins vd, Mats Johansson, blir vd för Assemblin Caverion Group. Caverions vd, Jacob Götzsche, blir arbetande styrelseordförande i den nya koncernen. Varumärkena Assemblin och Caverion kommer att användas på sina lokala marknader inom den nya koncernen.

Jacob Götzsche och Mats Johansson som representerar det nya ledarskapet i Assemblin Caverion Group, säger: ”Assemblin och Caverion utmärks av hög teknisk kompetens, utmärkt service samt smarta och hållbara lösningar. Genom att kombinera dessa starka och personalfokuserade kulturer skapar vi en koncern med unika förmågor, kombinerad styrka och en delad vision.”

Assemblin Caverion Group är positionerat för att kunna tillvarata de rådande marknadstrenderna, särskilt för att adressera den åldrande byggnadsinfrastrukturen i Europa samt tillgodose en ökad efterfrågan på energieffektivitet, hållbarhet och automatisering inom byggnader, infrastruktur och industri.

Den nya koncernen kommer att bli en marknadsledare i de svenska, norska och finska marknaderna. Tillsammans med Caverions etablerade närvaro i norra och kontinentala Europa har koncernen goda förutsättningar för organisk tillväxt och fortsatta strategiska förvärv på alla marknader.

Hans Petter Hjellestad, Investment Advisory Professional på Triton, säger:
”Vi ser fram emot att kombinera dessa kompletterande bolag till en ny koncern, baserat på samma principer som väglett våra investeringar i sektorn ’Business Services’. Sammanslagningen är ett logiskt steg. Assemblin och Caverion delar både kultur och värderingar, samt erbjuder kompletterande tjänster, förmågor och visioner. Vi räknar med att dra nytta av vår operativa expertis och kunskap om branschen för att stötta båda företagen mot att bygga en framtidsinriktad verksamhet.”

Den nya ledningsgruppen för Assemblin Caverion Group kommer att bestå av följande:

 • Jacob Götzsche, Executive Chairman
 • Mats Johansson, Group President and CEO
 • Philip Carlsson, CFO
 • Elina Kaura, Legal & Compliance, Group General Counsel, EVP
 • Åsvor Brynnel, Sustainability, HR and Communications, EVP
 • Jaakko Wacklin, Operational and Commercial Performance, EVP
 • Håkan Ekvall, CEO Ventilation Sweden, EVP
 • Andreas Aristiadis, CEO Heating & Sanitation Sweden, EVP​
 • Fredrik Allthin, CEO Electrical Sweden, EVP​
 • Uno Lundberg​, CEO Caverion Sweden, EVP
 • Torkil Skancke Hansen, CEO Norway, EVP
 • Tero Kosunen, CEO Fidelix and solutions, EVP
 • Ville Tamminen, CEO Finland, EVP
 • Carsten Sørensen, CEO Denmark, EVP
 • Manfred Simmet, CEO Germany and Austria, EVP

Den nya koncernens säte och huvudkontor kommer att vara i Sverige.

Transaktionen har fått alla nödvändiga regulatoriska godkännanden och förväntas att slutföras under april.

Information till Assemblins obligationsinnehavare
Assemblin Group AB:s förvärv av holdingbolaget i Caverion Group skapar en starkare, mer diversifierad och motståndskraftig koncern. Tydliga marknadsledande positioner uppnås i alla Assemblins nuvarande geografier, tillsammans med geografisk diversifiering till Danmark och norra Europa samt en ökad andel av intäkterna från service. Trots att Caverion kommer att fortsätta som en egen kreditgrupp till dess ett gemensamt finansieringspaket är på plats, förbättrar transaktionen de finansiella KPI:erna i den kombinerade koncernen.

Förvärvsfinansiering för Caverion-kreditgruppen, som består av aktieägarbrygglån och förvärvsfinansiering från banker, förväntas framöver refinansieras som en del av den proforma kombinerade kapitalstrukturen efter sammanslagningen.

Inbjudan till en investerarpresentation

Den 7 mars klockan 10:00 CET kommer fler detaljer om transaktionen att presenteras för våra obligationsinnehavare i en webbsändning.

För att delta i webbsändningen, vänligen registrera dig i förväg genom att använda följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=7A62EDEB-8852-411B-89E6-7CC93DC1BBE4

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen registrera dig här för att få detaljer om ljudkonferenssamtal:
https://emportal.ink/3uSjH5n

Presentationsmaterialen och en inspelning av webbsändningen kommer att publiceras på företagets webbplats www.assemblin.com under fliken "Investerare" efter mötet.
 

För mer information och kontakt
För frågor, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,8 miljarder kronor och drygt 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Om Caverion
Caverion är en expert inom smarta och hållbara byggda miljöer som främjar prestanda och människors välbefinnande. Kunder kan lita på vår expertis under hela livscykeln för deras byggnader, infrastruktur eller industriella platser och processer – från installation och underhåll av grundläggande och smarta teknologier till hanterade tjänster samt rådgivnings- och ingenjörstjänster och digitala lösningar. Våra kunder stöds av cirka 15 000 Caverion-medarbetare i 10 länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning år 2023 var cirka 2,5 miljarder euro.

Om Triton
Triton grundades 1997 och ägs av sina partners. Triton är en europeisk investerare specialiserad på det mellanstora marknadssegment. Triton fokuserar på företag som tillhandahåller viktiga varor och tjänster inom tjänste-, industri-, hälso- och sjukvård samt konsumentsektorn. Triton har över 200 professionella investerare fördelade på 11 kontor och investerar genom tre kompletterande cykliskt oberoende strategier: Private Equity inom mellanstora företag, Private Equity inom mindre mellanstora företag och Opportunistic Credit. För att få mer information om Triton, besök gärna: www.triton-partners.com.