Säkerhetsinstallationer från Assemblin vid Ahlsells nya logistikcentrum

Assemblin ska på uppdrag av Logistic Contracting utföra samtliga installationer inom säkerhet vid Ahlsells nya logistikcentrum i Hallsberg utanför Örebro.

Projektet handlar om nybyggnad av cirka 57 000 kvm som ska certifieras enligt BREEAM med ambitionsnivå Excellent. Byggprojektet drivs av Logistic Contracting som även handlat upp säkerhetsentreprenaden med Assemblin.

Assemblins del i projektet utförs på totalentreprenad och omfattar inbrottslarm, passagesystem, kameror samt lås och skall utföras hösten 2024. Ordervärdet uppgår till omkring 11 MSEK.

”Vi är mycket stolta och glada att få chansen att få leverera säkerhetssystem till Ahlsell, som är, och under lång tid varit en av våra största samarbetspartners på materialsidan. Vårt samarbete med både Ahlsell och Logistic Contracting har varit bra i upphandlingsprocessen och vi ser mycket fram emot att leverera en produkt som både slutkunden och vår beställare är nöjda med”, säger Magnus Ottosson, avdelningschef säkerhet vid Assemblin Västerås/Örebro.

Ahlsells befintliga logistikcentrum i Hallsberg är ett av Europas största. Här arbetar cirka 1 100 personer och ungefär 220 långtradare med 4 800 kubikmeter varor passerar dagligen lagret.

För mer information kontakta
Magnus Ottosson, avdelningschef Assemblin säkerhet Västerås/Örebro magnus.ottosson@assemblin.se, +46 10 472 48 09

Michael Solalv, projektledare Assemblin säkerhet Västerås/Örebro,
michael.solalv@assemblin.se, +46 10 472 50 10