Assemblins finansiella helårsinformation (januari – december) 2023

Ett starkt avslut på ett händelserikt år.

Regulatoriskt pressmeddelande

”2023 har inneburit stora utmaningar, och därför är jag mycket nöjd med att vi har haft en tillväxt på 9,1 procent och samtidigt har ökat den justerade EBITA-marginalen från 7,0 till 7,2 procent.”
Mats Johansson, vd och koncernchef, Assemblin

Fjärde kvartalet (oktober – december) 2023

 • Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 3,1 procent till 4 056 (3 933) MSEK, varav -1,3 procentenheter var organisk tillväxt, 4,7 var förvärvsdriven och -0,3 valutadriven.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 344 (316) MSEK och den justerade EBITA-marginalen stärktes till 8,5 (8,0) procent. Jämförelsestörande poster uppgick till 46 (25) MSEK.
 • Kvartalets resultat uppgick till 32 (159) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 4 394 (3 581) MSEK.
 • I kvartalet genomfördes två förvärv (med 32 medarbetare och cirka 83 MSEK i årsomsättning) och en inkråmsavyttring (avseende cirka 11 medarbetare och 20 MSEK i årsomsättning).

Helåret (januari – december) 2023

 • Nettoomsättningen för helåret ökade med 9,1 procent till 14 751 (13 521) MSEK, varav 3,8 procentenheter var organisk tillväxt, 5,0 förvärvsdriven och 0,2 var valutadriven.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 1 059 (940) MSEK och den justerade EBITA-marginalen ökade till 7,2 (7,0) procent. Jämförelsestörande poster uppgick till 19 (20) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -14 (390) MSEK.
 • Orderingången ökade till 14 425 (13 167) MSEK.
 • Orderstocken vid periodens slut uppgick till 9 297 (9 535) MSEK.

Hela den finansiella delårsinformationen (och tidigare rapporter) publiceras på bolagets webbplats www.assemblin.se under ”investerar”-fliken.

 1. Den Finansiella helårsinformation som presenteras i detta dokument återspeglar den finansiella och operativa utvecklingen av koncernen med moderbolaget Assemblin Financing AB (tidigare Assemblin Group AB) för perioden 2023-01-01 – 2023-05-02 och därefter koncernen med moderbolaget Assemblin Group AB (fd Apollo Swedish Bidco AB) för perioden 2023-05-03 – 2023-09-30.

Inbjudan till investerarpresentation
Den 23 februari kl 10:00 CET presenterar bolagets vd och koncernchef samt CFO utvecklingen under kvartalet
genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=2771FBC1-A319-4037-8A31-410ABC4CFA73

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen registrera er här för en inringningsinstruktion:
https://register.vevent.com/register/BI990990340a8e44bb8a794dd237c2e0c4

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under investerar-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 april 2024
Finansiell delårsinformation Q1 januari – mars 2024 8 maj 2024
Finansiell delårsinformation Q2 januari – juni 2024 juli 2024
Finansiell delårsinformation Q3 januari – september 2024 november 2024
Finansiell helårsinformation Q4 januari – december 2024 februari 2025

Särskild information till Assemblins obligationsinnehavare

Särskilda tilläggsupplysningar (på engelska) riktade till innehavare av Assemblin Senior Secured Notes publiceras på Assemblins engelska hemsida.
 

För mer information och kontakt
För frågor kring delårsinformationen, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller kommunikations- och hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,8 miljarder kronor och drygt 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.