Assemblins Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023 har publicerats

Den publika Års- och hållbarhetsredovisningen beskriver Assemblins verksamhet, strategi och utveckling för verksamhetsåret 2023, och finns nu tillgänglig som digital version på Assemblins webbsida.

Förutom den legala årsredovisningen innehåller publikationen en hållbarhetsrapport samt en bolagsstyrningsrapport.

Rapporten finns tillgänglig på svenska och engelska i digitalt format på vår hemsida:

Svensk version: https://www.assemblin.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/
Engelsk version: https://www.assemblin.com/investors/financial-reports/

Rapporten finns också att beställa som trycksak via kommunikation@assemblin.se.

För mer information, kontakta:
Åsvor Brynnel, EVP, Kommunikation, HR och Hållbarhet på Assemblin Caverion Group,
+46 10 475 39 48, asvor.brynnel@assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,8 miljarder kronor och drygt 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Om Assemblin Caverion Group (från 1 april 2024)
Assemblin Caverion Group är ett ledande nordeuropeiskt tekniskt service- och installationsföretag. Koncernen består av ca 22 000 skickliga medarbetare i 10 länder som delar passionen för smarta och hållbara lösningar. Vi levererar installationer, tekniska tjänster och lösningar under hela livscykeln för den byggda miljön för att stödja våra kunder och deras ökande efterfrågan på energieffektivitet, hållbarhet och automatisering för byggnader, infrastruktur och industrianläggningar. Assemblin Caverion Group bildades i april 2024 genom kombinationen av Assemblin Group och Caverion Corporation. Vår sammanlagda omsättning uppgår till 3,8 miljarder euro. Läs mer på assemblincaverion.com.