Assemblin utför omfattande kraftprojekt vid reningsanläggning

Assemblin har tecknat avtal med Veidekke avseende kraftinstallationer vid utbyggnaden av Stockholm Vatten och Avfalls reningsanläggning i Sickla. Ordervärdet uppgår till cirka 130 MSEK och utförs av Assemblins industri- och kraftverksamhet.

Sicklaanläggningen som är en del av Henriksdals reningsverk byggs ut och moderniseras för att med ny och effektiv teknik möta behoven i en stad som växer och samtidigt leva upp till ökade miljökrav.

”Projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA) utvecklar Henriksdals reningsverk och Sicklaanläggningen till ett av världens mest moderna avloppsreningsverk och vi är stolta att få vara med och bidra med vårt kunnande och kompetens i detta omfattande projekt”, säger Fredrik Allthin, divisionschef och vd Assemblin El.

”Assemblin har under hela anbudsprocessen påvisat en gedigen erfarenhet och kompetens inom industri- och kraftinstallation, vilket gör dem till en trygg samarbetspartner. Vi välkomnar Assemblin till projektet som vi gemensamt kommer genomföra effektivt och möta Stockholm Vatten och Avfalls förväntningar”, kommenterar Johan Håkansson, kommersiell projektchef Veidekke Entreprenad, och Kari Stehag, produktionschef Veitech.

Sicklaanläggningen ligger till största delen insprängd i berget under Hammarbybacken och för utbyggnaden har 530 000 kubikmeter fast berg sprängts ut för en anläggning som ska rymma grovrening, sandfång samt försedimentering. Till detta byggs en avancerad kraftanläggning där Assemblin bidrar med sin expertis.

Projektet omfattar leverans och montage av ställverk för mellanspänning och lågspänning, UPS (avbrottsfri kraftförsörjning), frekvensomriktare, reservkraftanläggning, transformatorer samt kablage. Färdigställandet är beräknat till 2027.

Utöver detta installationsuppdrag har Assemblins nya systerbolag Caverion vunnit installationsuppdraget avseende el och telekomutrustning i samma projekt vilket motsvarar ett ordervärde på cirka 100 MSEK. Detta visar styrkan i att kombinera Assemblin och Caverion till en koncern. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda våra kunder de mest kompletta och banbrytande lösningarna över hela livscykeln för hållbara omgivningar.
 

För mer information, kontakta:
Fredrik Allthin, divisionschef och vd Assemblin El, +46 10 472 40 10, fredrik.allthin@assemblin.se
Åsvor Brynnel, EVP Kommunikation, HR & Hållbarhet, Assemblin Caverion Group, +46 10 475 39 48, asvor.brynnel@assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,7 miljarder kronor och drygt 7 100 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Om Assemblin Caverion Group (från 1 april 2024)
Assemblin Caverion Group är ett ledande nordeuropeiskt tekniskt service- och installationsföretag. Koncernen består av cirka 21 500 skickliga medarbetare i 10 länder som delar passionen för smarta och hållbara lösningar. Vi levererar installationer, tekniska tjänster och lösningar under hela livscykeln för den byggda miljön för att stödja våra kunder och deras ökande efterfrågan på energieffektivitet, hållbarhet och automatisering för byggnader, infrastruktur och industrianläggningar. Assemblin Caverion Group bildades i april 2024 genom kombinationen av Assemblin Group och Caverion Corporation. Vår sammanlagda omsättning uppgår till cirka 14 miljarder SEK. Läs mer på assemblincaverion.com.