Assemblin tidigarelägger publicering av sin finansiella delårs-information för Q1 2024 och påföljande webcast till den 30 maj 2024

Datum för Assemblins publicering av sin finansiella delårsinformation för Q1 2024 (januari – mars) är flyttat från den 31 maj till den 30 maj klockan 08:30 CET. Rapporten följs upp med en webcast för investerare klockan 10:00 CET.

Publicering av rapporter och presentationsmaterial
Rapporten samt presentationsmaterial kommer att publiceras på bolagets webbsida på https://www.assemblin.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/. Efter webcasten kommer även en inspelning av webcasten att publiceras där.

Deltagande i webcasten

Webcasten för investerare kommer att hållas på engelska av Assemblins vd och koncernchef Mats Johansson tillsammans med CFO Philip Carlsson, som presenterar och kommenterar delårsrapporten.

För att delta i webcasten, använd följande länk (vänligen registrera dig i förväg):
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=304DDB6A-DA82-452D-931C-408E6A016179

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen registrera er här för en inringningsinstruktion:
https://emportal.ink/4aVBPe3

För mer information, kontakta:
Philip Carlsson, EVP och CFO, Assemblin Caverion Group, philip.carlsson@assemblin.se, +46 10 475 39 50
Åsvor Brynnel, EVP och Head of Communications, HR and Sustainability, Assemblin Caverion Group, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,8 miljarder kronor och drygt 7 000 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Om Assemblin Caverion Group (från 1 april 2024)
Assemblin Caverion Group är ett ledande nordeuropeiskt tekniskt service- och installationsföretag. Koncernen består av ca 22 000 skickliga medarbetare i 10 länder som delar passionen för smarta och hållbara lösningar. Vi levererar installationer, tekniska tjänster och lösningar under hela livscykeln för den byggda miljön för att stödja våra kunder och deras ökande efterfrågan på energieffektivitet, hållbarhet och automatisering för byggnader, infrastruktur och industrianläggningar. Assemblin Caverion Group bildades i april 2024 genom kombinationen av Assemblin Group och Caverion Corporation. Vår sammanlagda omsättning uppgår till 3,8 miljarder euro. Läs mer på assemblincaverion.com.