Assemblin El stärker serviceverksamheten i Västra Götaland genom förvärv

Assemblin El har förvärvat servicebolaget Elservice Västra Götaland AB (”Elservice”) med verksamhet i Lidköping, en årsomsättning på cirka 30 MSEK och 14 anställda.

Erbjudande
Plats

Elservice grundades 2014 och är idag ett stabilt elservicebolag med huvudkontor i Lidköping och verksamhet i Västra Götaland. Elservice erbjuder service och montagetjänster inom elinstallation. Kundbasen utgörs till största del av byggbolag, fastighetsbolag och privatpersoner. Bolaget utför främst arbeten i samband med renoveringar och nybyggnationer av privata bostäder, renoveringar av kommersiella lokaler samt arbeten på offentliga byggnader. Bolaget erbjuder även installationer av solceller, vilket har varit en växande verksamhetsgren under det senaste året.

”Elservice är ett fint och välrenommerat servicebolag med lojala kunder. Deras verksamhet blir ett bra komplement till vår Lidköpingsfilial som är mer nischad mot entreprenad- och säkerhetsuppdrag. Tillsammans får vi ett starkt erbjudande inom el- och säkerhetsteknik för kunder i och omkring Lidköping. Det är med stor glädje jag hälsar Elservice medarbetare och kunder välkomna till Assemblinfamiljen”, säger Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef på Assemblin El.

”Under våra första tio år har vi byggt upp en stabil verksamhet, men för att kunna bli ett bättre stöd till våra kunder och fortsätta utveckla vår verksamhet behöver vi mer resurser och ett större nätverk. Genom Assemblin får vi en stark och trygg ägare, tillgång till kvalificerade stödfunktioner och en större organisation. Vi ser fram mot att tillsammans med Assemblin i Lidköping skapa regionens bästa och mest kompletta elbolag”, säger Axel Ericsson, vd på Elservice.

För mer information om Elservice, se www.esvg.se

För mer information, kontakta:
Fredrik Allthin, vd och affärsområdeschef Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10

Axel Ericsson, vd på Elservice i Västra Götaland AB , axel@esvg.se, +46 0510 785 310
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,
+46 10 475 39 48

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,6 miljarder kronor och cirka 7 100 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.